Raadsbijdrage

Raadsbijdrage · 31.05.2023
Raadslid Jarne van Schaik vraagt de Wethouder De Heer (CU): Wat kiest u morgen om met het college te gaan doen, koersballen of biljarten? Dit doet Jarne van Schaik tijdens de behandeling van de kaderbrief van de Valleihopper. Lees hier onder het verhaal terug van Jarne tijdens de gemeenteraad. Ze stappen de auto in en gaan er naar toe. Wethouder de Heer vraagt in de college appgroep gaan we een potje koersballen in Garderen of wordt het toch biljarten in Barneveld? Twee activiteiten die we...

Knooppunt A1/A30: Wees dwingender naar Den Haag!
Raadsbijdrage · 01.05.2023
Tijdens de raadsvergadering van 26 april 2023 is de bereikbaarheidsagenda regio Foodvalley besproken. Theo Bos heeft hierover namens de Barneveldse VVD het woord gevoerd.

Raadsbijdrage · 28.03.2023
Tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2023 is het is het initiatiefvoorstel van Pro '98 over inclusief taalgebruik besproken in de meningsvorming. De Barneveldse VVD was kritisch over het voorliggende raadsvoorstel. Wordt het dan straks Leendert de Medewerker en Eva de Persoon? Helder taal. De Barneveldse VVD vindt het belangrijk dat de gemeente duidelijk en in helder taal communiceert naar haar inwoners. Brieven en formulieren van de gemeente moeten immers voor iedereen begrijpelijk zijn....

Het meerjaren investeringsplan? Eerder het meerjaren leenplan!
Raadsbijdrage · 20.02.2023
Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2023 is het meerjaren investeringsplan besproken. De Barneveldse VVD is kritisch over dit plan. Het is een plan waarbij geleend word en de lasten voorgeschoven worden naar de toekomstige generaties.

Gaat de topregio op het gebied van agrifood in première?
Raadsbijdrage · 08.02.2023
Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2023 is de Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley besproken in de meningsvorming. De Barneveldse VVD is kritisch over de transparantie van de regio.

Raadsbijdrage · 17.12.2022
Wij hoeven u niet te vertellen dat op dit moment de woningmarkt oververhit is. Een eerste huis kopen is bijna als het winnende lot uit de loterij. Door de Starterslening kan de starter net wat meer geld lenen, waardoor de starter net wel zijn of haar eerste woning kan kopen. Volgens de Barneveldse VVD is het goed dat Barneveld de Starterslening door gaat zetten! Echter zien wij nog wel twee verbeterpunten in het voorstel.

Raadsbijdrage · 09.11.2022
Op 9 november 2022 is in de gemeenteraad de begroting voor 2023 van het nieuwe college (SGP, ChristenUnie en Lokaal Belang) besproken. Theo Bos reageert als volgt op de begroting voor 2023. Lees ook onze reactie in de krant. Door naar de inhoud. Een inleiding is mooi voor het archief, maar zegt niets over Barneveld en waar we nu staan. Dus door naar de inhoud. Terug in de tijd. Om te kijken naar het heden is het eerst goed een stukje terug is de tijd te gaan. Eind jaren 90 waren de...

Kijk niet dwingend naar private ruimte
Raadsbijdrage · 05.11.2022
Harselaar Oost is al jaren geleden ontwikkeld. Dat is op sommige plekken ook goed zichtbaar. Het is dus zaak dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat de infrastructuur van voldoende kwaliteit is. Voor het verduurzamen en vergroenen mag naar de private ruimte gekeken worden, maar er mogen geen verplichtingen opgelegd worden voor deze private ruimte.

Raadsbijdrage · 03.11.2022
Het kloppend hart midden in de wijk, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dát is de functie van een buurthuis. Voor de Barneveldse VVD vervult een buurthuis onder andere die belangrijke rol in een wijk. De Barneveldse VVD is ervan overtuigd dat met het realiseren van een Cruyff Court een integrale binding in de wijk te realiseren is.

Raadsbijdrage · 31.10.2022
Je bent ondernemer en je zoekt arbeidskrachten. Het is algemeen bekend dat het vinden van arbeiders op dit moment moeilijk is. De Barneveldse VVD vind dat de gemeente flexibeler om moet gaan met het huisvesten van de arbeidsmigranten, natuurlijk moet daarbij wel op de kwaliteit van de huisvesting gelet worden.

Meer weergeven