Raadsbijdrage

Waar is de spaarpot gebleven?
Raadsbijdrage · 09.11.2022
Op 9 november 2022 is in de gemeenteraad de begroting voor 2023 van het nieuwe college (SGP, ChristenUnie en Lokaal Belang) besproken. Theo Bos reageert als volgt op de begroting voor 2023. Lees ook onze reactie in de krant. Door naar de inhoud. Een inleiding is mooi voor het archief, maar zegt niets over Barneveld en waar we nu staan. Dus door naar de inhoud. Terug in de tijd. Om te kijken naar het heden is het eerst goed een stukje terug is de tijd te gaan. Eind jaren 90 waren de...

Kijk niet dwingend naar private ruimte!
Raadsbijdrage · 05.11.2022
Harselaar Oost is al jaren geleden ontwikkeld. Dat is op sommige plekken ook goed zichtbaar. Het is dus zaak dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat de infrastructuur van voldoende kwaliteit is. Voor het verduurzamen en vergroenen mag naar de private ruimte gekeken worden, maar er mogen geen verplichtingen opgelegd worden voor deze private ruimte.

Realiseer een Cruyff Court bij buurthuis Bronveld
Raadsbijdrage · 03.11.2022
Het kloppend hart midden in de wijk, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dát is de functie van een buurthuis. Voor de Barneveldse VVD vervult een buurthuis onder andere die belangrijke rol in een wijk. De Barneveldse VVD is ervan overtuigd dat met het realiseren van een Cruyff Court een integrale binding in de wijk te realiseren is.

Ga flexibeler om met het huisvesten van arbeidsmigranten
Raadsbijdrage · 31.10.2022
Je bent ondernemer en je zoekt arbeidskrachten. Het is algemeen bekend dat het vinden van arbeiders op dit moment moeilijk is. De Barneveldse VVD vind dat de gemeente flexibeler om moet gaan met het huisvesten van de arbeidsmigranten, natuurlijk moet daarbij wel op de kwaliteit van de huisvesting gelet worden.

Raadsbijdrage · 01.06.2022
Op 1 juni 2022 is in de gemeenteraad het coalitieakkoord van SGP, ChristenUnie en Lokaal Belang gepresenteerd en besproken. Theo Bos reageert als volgt op het coalitieakkoord. Na 6 weken van achterkamertjes is het de SGP, LB en CU gelukt om een akkoord te sluiten. Voor met name de SGP en LB een hele presentatie om het bij een akkoord van 28 pagina’s te houden. Dat is wel een compliment waard, dit gezien de boekwerken die SGP en LB als verkiezingsprogramma’s hebben. De VVD hadden liever een...

Lokaal Belang duikt bij aanvullend krediet voor het rouwcentrum De Plantage
Raadsbijdrage · 27.05.2022
Lokaal Belang stapt per 1 juni in het college van Barneveld. De Barneveldse VVD constateert dat ze meteen duikt inzake de voorstellen voor het renoveren van De Plantage

Raadsbijdrage · 25.05.2022
In de raadsvergadering van 25 mei 2022 is het nieuwe beleidsplan 'Beleid gevoelige groepen kinderopvang luchtkwaliteit' besproken. Jarne van Schaik heeft namens de VVD de volgende inbreng gegeven.