We willen onze schuldpositie verbeteren.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Barneveld veel schulden opgebouwd. In Nederland zijn we één van de gemeenten met de meeste schulden. In die lijst staat de Barneveldse VVD liever niet. 

 

Barneveld krijgt een 5 van accountantsbureau BDO.

Column: Zonder aflossing geen investering.

Voor de economische crisis van 2008 heeft de gemeente Barneveld grote hoeveelheden grond opgekocht. De probleem voor die tijd was dat er bij het bouwen van nieuwe wijken (zoals de Veller) het eigendom van de grond deels bij projectontwikkelaars lag en de ontwikkeling dus gezamenlijk moest worden uitgevoerd. Dit leidde tot veel problemen en het zelf opkopen van grond lostte deze problemen op.

 

Deze strategie bleek achteraf heel ongelukkig, want nu blijkt dat voor veel grond de hoofdprijs is betaald. Snel na het begin van de bankencrisis in 2008 stortte ook de grondprijs is én stokte de verkoop van grond aan bedrijven. Gevolg: de gemeentes in Nederland (Barneveld was bepaald niet de enige gemeente met deze strategie) zaten opeens met onverkoopbare grond én een zeer forse schuld op de balans.

 

Inmiddels zijn we een jaartje of 10 verder en trekt de economie aan. Gelukkig leidt dit ook tot stijging van de grondprijs én verkoop van grote hoeveelheid (bedrijfs)grond. Kijk naar de nieuwe ontwikkelingen rondom de Harselaar en je begrijpt dat de gemeente van haar last af begint te raken.

 

Leidt dit ook tot verlichting van de gemeentelijke schulden? Dit blijkt niet het geval en dat komt voor een niet onbelangrijk deel, omdat de gemeente de opbrengst van grondverkopen niet gebruikt voor het aflossen van haar schuld, maar voor het kunnen betalen van andere verplichtingen. Dit is een zeer ernstige verstoring van de gemeentelijke financiële positie. Een grote schuld is namelijk niet zo erg als er ook maar veel bezit tegenover staat. Als je echter je bezit verkoopt en je laat je schulden staan, dan belast je de toekomstige belastingbetaler met ongehoorde lasten.