Bruisende kernen.

Waar het dorp bruist en bezoekers van buiten aantrekt.

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke winkelstraat. Door in leegstaande gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. De dorpen komt pas echt tot leven als de kernen bruisen. Met  een veilig en aantrekkelijk centrum, trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor prettige dorpen, die klaar zijn voor de toekomst.

We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige winkelstraat vol met lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.

We juichen 'blurring' (functiemenging) toe, zoals een kapper die drankjes schenkt, een boekhandel met een koffiecorner of een agrariër die een landwinkel runt.

Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de samenwerking van ondernemers in  een winkelgebied hieraan bijdraagt, bevorderen wij bedrijfsinvesteringszones.

We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel    

en horeca. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo maken we de dorpen prettig en leefbaar.

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de gemeente dit stimuleert met dorpspromotie. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, zolang zij rekening houden met de natuur, tenzij er te weinig ruimte voor vrije recreatie overblijft.  De toeristenbelasting is zo laag mogelijk. Met de inkomsten verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme.