Cultuur.

Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden.

In Barneveld zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat  om een muziekfestival, culinair event of het schaffelaartheater: in Barneveld is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is.

 

In onze dorpen worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dit draagt bij aan onze Nederlandse identiteit.

De VVD is voor het behoud van het Schaffelaartheater mits passend binnen de huidige financiële kaders.

Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen  voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel.

Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen, zoals onder meer de Sinterklaasintocht, Oud Veluwse Markt en diverse (zomer)marken.

Van culturele instellingen verwachten we dat ze verantwoordelijkheid afleggen over hoe zij belastinggeld besteden. Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze zoveel mogelijk eigen inkomsten binnenhalen.

In Barneveld is muziek altijd een belangrijke drager geweest van het culturele leven. Dat mag niet verloren gaan.

De bibliotheek is een basisvoorziening met een sociale en educatieve functie. Het aanbod in de bibliotheekvestigingen moet voor iedereen toegankelijk en gevarieerd zijn. De digitale bibliotheek sluit aan bij de eisen van de moderne tijd en is een mooie ontwikkeling.