Een bloeiende lokale economie.

Waar ondernemers de ruimte krijgen.

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De Barneveldse maakindustrie op onder meer de Harselaar en ons bruisende toerisme in de vakantieperiode zijn echt van vitaal belang voor onze economie. Maar de coronacrisis heeft onze Barneveldse bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu op zijn einde is, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

 

Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen.

De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt rekeningen daarom binnen dertig dagen.

We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening.

We richten ook één loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren,  zoals Koningsdag of een braderie. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat.

Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.

Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Als er draagvlak is onder ondernemers kunnen winkels ook open op zondag.

Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras schaffen we de vergunning af. Concreet is dit voor 5 tafeltjes. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.

Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht.

Barneveld wil, samen met de andere gemeenten in de regio Food Valley, zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het gaat daarbij om economische functies, zoals winkels, horeca en hotels. Daarnaast gaat het om factoren als cultuur, sport, vrije tijd, evenementen, groenvoorzieningen en de woonomgeving. De beschikbaarheid van voldoende opgeleid personeel trekt bedrijven aan en omgekeerd trekken bedrijven goed opgeleid personeel aan.

De VVD wil dat er voldoende en aantrekkelijke bedrijfsterreinen beschikbaar zijn voor ondernemers. Daarom willen we ons inzetten om verouderde bedrijfsterreinen aantrekkelijk te houden door middel van revitalisering en ruimte te bieden voor uitbreiding.

De nieuwe omgevingswet zorgt voor meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen. We zijn hier sterk voorstander van.

De nieuwe omgevingswet maakt het mogelijk om lokale problemen lokaal op te gaan lossen. Ook hier is de VVD een sterk voorstander van.

We zetten ons ervoor in, dat de gemeente met deze nieuwe omgevingswet in de hand geen strengere normen en regels lokaal toepast dan landelijk zijn opgesteld (voor onder meer de landbouw, ruimtelijke ordening en milieu).

Als gemeente blijven we ons inspannen om jongeren kennis te laten maken met ondernemersvaardigheden met als doel een eigen onderneming te starten. De zomeracademie, “ik start smart” en “ik groei smart” zijn waardevolle programma’s die doorgezet dienen te worden.