Kansen & Verantwoordelijkheden.

Waar iedereen meedoet en integreert.

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.

 

De mensen, die hiernaartoe zijn gevlucht hebben een lange en moeilijke reis weten te maken. Ze zijn dus tot veel in staat. Geef ze de mogelijkheid om dat ook hier te tonen.

Laat hun komst in Barneveld niet het einde zijn van een reis, maar het begin van een nieuwe reis. Laat hen in beweging blijven.

Een uitgestoken hand heeft alleen zin als deze hand wordt beantwoordt met een uitgestoken hand. Laat hulp afhankelijk zijn van de mate waarin hulp wordt beantwoordt

We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.