Onderwijs.

Waar onderwijs een gelijke start biedt.

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen  ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer  je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.

 

Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar   de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente ondersteuning. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het voorkomen van thuiszitters in het onderwijs.

We streven naar de vestiging van openbaar voortgezet onderwijs om als moderne gemeente alle onderwijs te kunnen bieden. Hiertoe moet opnieuw onderzocht worden of dit samen met bestaande scholen in de regio bereikt kan worden.

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal) achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

Iedere gymzaal en ieder sportlokaal dat met gemeenschapsgeld gebouwd is moet voor iedereen de hele week bereikbaar zijn. Het liefst 7 dagen per week.

School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een  taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. De overheid  grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.

School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of  nabij het schoolgebouw is, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van   muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt.

Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomstige baan. Op het beroepsonderwijs in onze gemeente wordt aansluiting gezocht met de foodsector, zodat het voor jongeren interessant is om in onze gemeente te blijven wonen en werken. Jong ondernemerschap wordt op scholen gestimuleerd.

Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss and ride parkeerplekken. Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. In onze dorpskernen zetten we ons actief in voor het sluiten van afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’.