Sport.

Waar we gezond zijn, sporten en bewegen.

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt en geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving.  Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat  sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

 

We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer een sportveld plaats moet maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt gecompenseerd.

Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat  sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport  in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren.

Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken.

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij helpen.

Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een  vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om ouderen voldoende te laten bewegen, zorgen we voor klompenpaden en wandelroutes met voldoende rust mogelijkheden.

We hebben afgelopen jaren diverse klompenpaden mee helpen realiseren en willen ons hiervoor blijven inzetten.

Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan het sporten van kinderen wanneer hun ouders dit niet kunnen betalen.

Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen  we ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.

Sportevenementen zijn een manier om Barneveld op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen.

In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Barneveld.

De Veluwehal is verouderd en niet meer passend op de huidige locatie. We willen een nieuw sportcomplex bouwen. Het nieuwe complex moet beschikken over minimaal drie hallen met de modernste voorzieningen en met een ‘showzaal’ met tribunes.

De VVD heeft de wens om een nieuw overdekt zwembad te realiseren op het complex Oosterbosbad. Personeel kan hierdoor veel efficiënter ingezet worden, waardoor de exploitatie goedkoper kan. Daarnaast verwachten wij door nieuwbouw een enorme besparing op de energiekosten.

We zijn groot voorstander van het realiseren van een atletiekvoorziening.