Veiligheid.

Waar we veilig zijn en ons veilig voelen.

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in onze dorpen veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat de dorpen niet alleen veilig zijn, maar eenieder zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

 

Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar.

Omdat snelle hulp bij hartfalen mensenlevens kan redden, zijn wij voorstander van een dekkend netwerk van automatische, externe defibrillators (AED’s) in de gemeente Barneveld. Wij willen met bestaande organisaties (die AED’s in beheer hebben en burgerhulpverleners opleiden) bekijken hoe we het aantal publiek toegankelijke AED’s verder kunnen uitbreiden.

Hulpverleners en publieke dienstverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij hebben in onze samenleving. We accepteren geen enkele vorm van geweld, agressie en intimidatie tegen hulpverleners. Wie hulpverleners belaagt, pakken we hard aan.

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij samen.

Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis of bedrijf goed kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze keurmerken.

Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven, vloeien die terug in de gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren.

De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Barneveld veiliger te maken. Wij willen dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht.

Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.

Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken of aangifte te doen. Aangifte doen, kan op het bureau, via internet of telefoon en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.