Vervoer.

Waar vervoer van A naar B vlot gaat.

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is, je niet ergens in de file staat om het dorp uit te komen en je te laat komt bij je afspraak. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto.

 

Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan goede doorstroming van het verkeer: voor fiets, auto en ov. Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming.  Zo voorkomen we onnodige uitstoot door file.

Het is belangrijk om aandacht te houden voor een zo spoedig mogelijke realisatie van een volledig verkeersplein A1/A30.

De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te doen om overlast te beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is. Zo voorkomen we ‘zoekverkeer’.

Om het dichtslibben van het wegennet in onze gemeente tegen te gaan, willen we werken aan een gemeente-overstijgende visie op de totale bereikbaarheid.

Het is belangrijk dat we komende jaren geld vrijmaken om de oostelijke rondweg Barneveld realiseren. Dit voorkomt dat ons wegennet dichtslibt en zorgt voor ontlasting van de huidige wegen. 

Zorg, Gezondheid & Sport.

Klimaat & Duurzaamheid.