Zorg.

Met liefdevolle zorg, dichtbij huis.

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis  wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt van ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de buurtwinkel kan gaan.

 

Barnevelders blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.

Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met woning-bouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking.

Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend is.

Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat, vinden we dat er binnen 3 weken opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen 1 week geregeld.

We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun wensen. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). 

We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen   met vragen en informatie, bijvoorbeeld het WMO-loket.

Welzijn Barneveld onderhoudt contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.    Daarbij zetten we vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden om lucht te brengen.  Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken,  buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor  basisondersteuning in het dagelijks leven.

Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarin  op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij huisartsen, praktijkondersteuners bij de huisarts  en sociale wijkteams. Zij wijzen hen door naar de juiste ondersteuning.

Voormalig dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak moeite  met het vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij langer in een instelling wonen dan  nodig, waardoor er wachtlijsten ontstaan. We willen daarom meer zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding organiseren, zodat mensen eerder hun plek terug vinden in de samenleving. 

Onderwijs & Cultuur.

Werk & Vervoer.