Afvalinzameling moet simpeler, duurzamer en goedkoper.

Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden. Dat zorgt voor minder containers en is bovendien simpeler en goedkoper. Om overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers.

 

Afval ophaal door de gemeente.

Column: Zet jij de vuilnis even buiten?

Sinds er mensen zijn, is er afval. Sinds een aantal jaren hebben we in onze gemeente niet alleen meer afval, maar ook meer afvalbakken gekregen. Met al die afvalbakken in je voortuin vraag je je weleens af: waar is dit allemaal goed voor? En precies dat, moet in onze ogen anders. De afvalinzameling moet simpeler, duurzamer en goedkoper. 

 

Simpeler.

Afval inzamelen is, tja, eigenlijk best een hele operatie! Naast de milieustraat Ottelaar heb jij thuis vast ook een hele mini milieustraat ontwikkeld om het scheiden een beetje goed te kunnen organiseren. Na een ronde door het huis kwamen we op de volgende lijst:

 De grijze afvalbak (we hebben er één in de keuken en een afvalbak in de schuur)

 De groene afvalbak (we hebben er één in de keuken en een afvalbak in de schuur)

 Een papier afvalbak (we hebben één bakje in de gang en de afvalbak in de achtertuin)

 Een plastic afvalbak (we hebben één emmer in de bijkeuken en een afvalbak in de achtertuin)

 Een plastic zak voor lege batterijen en lampen in de schuur

 Een kartonnen doos voor lege flessen in de schuur

► Een boodschappenkrat met statiegeldflessen in de schuur

Daarnaast staan er op diverse plekken in huis nog wat vuilnisbakken en een krantenbak. Dit heeft een naam: scheiden aan de bron.

 

Al die bakken in huis, dat kan toch wel een beetje minder? En ja dat kan, door slimme technieken te gebruiken is het niet nodig om alles te scheiden aan de bron. Het is ook veel handiger om het achteraf te doen, want hoe goed we met elkaar ons best ook doen, scheiden aan de bron is best lastig. We zien dat in de gemeente Barneveld veel van ons PMD afval wordt afgekeurd. Ondanks de grote inzet van vele burgers gaat de vuilniswagen als nog door naar de verbrandingsoven. We moeten het dus simpeler maken voor de burger en slimmer in de verwerking, om minder afval naar de verbrandingsoven te laten gaan.

 

De gemeenteraad van Utrecht heeft de stap al gezet, daar wordt nascheiden ingevoerd. Inwoners hoeven daar plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) en restafval medio 2022 niet meer te scheiden bij de bron maar alles kan (weer) in één bak. 

 

Duurzamer.

Afval scheiden bij de bron klinkt heel duurzaam, maar is dat het eigenlijk wel? Daar kan je vraagtekens achter zetten. Want al die afvalbakken in jouw voortuin vragen wel elke keer om een aparte vervoersbeweging van de vuilniswagen. Gemiddeld komen de vuilnismannen van de gemeente Barneveld zo’n 75 keer per jaar met de vuilniswagen door de straat rijden bij u. Namelijk om de twee weken om het groente, fruit en tuinafval (GFT) en plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) op te halen. Daarnaast komt de vuilniswagen één keer per maand voor restafval en voor het papier/karton. Regelmatig komt het voor dat met al die bakken je lang niet alle bakken helemaal vol krijgt, maar de vuilniswagen moet wel langs komen, dat is eigenlijk niet zo duurzaam.

 

Nascheiden is daarin een stuk duurzamer omdat veel meer plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) juist wel gerecycled kan worden, doordat de installaties het beter kunnen scheiden. 

 

Goedkoper.

Het afval inzamelen kost de gemeente Barneveld naar verwachting 6.500.000 euro in 2022 zo staat vermeld in de begroting. Voor de verwerking van al dat afval betalen alle huishoudens in de gemeente Barneveld een afvalstoffenheffing. In die heffing kennen we twee soorten in onze gemeente namelijk die voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Eenpersoonshuishoudens betalen jaarlijks 196,80 euro en meerpersoonshuishoudens betalen 328,00 euro. De verwachting van de gemeente is dat de heffing zorgt voor een inkomstenbron van 6.429.000 euro voor 2022.

 

De VVD vindt dat de vervuiler moet betalen. Dat is wel zo eerlijk. Bij de programmabegroting heeft de VVD voorgesteld om te werken met eenpersoons-, tweepersoons-, drie-/vierpersoons- en meer dan vierpersoonshuishoudens. Achter dat voorstel staan we nog steeds. Als het aan ons ligt, voeren we dat zo snel mogelijk in.

 

Afval inzamelen bij de bron is niet goedkoper gebleken. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is de afvalstoffenheffing verder gestegen. Uit onderzoek blijkt dat de gedachte wel logisch is, maar niet aansluit bij de praktijk. Het heeft ook een naam: ‘Het nieuwe inzamelen’ en betekent simpelweg dat de plastic afvalbak geen toegevoegde waarde heeft. Dat scheelt weer een emmer in de bijkeuken en een afvalbak in de achtertuin. Het is ook goedkoper en beter voor het milieu. Het zal altijd zo zijn dat je zelf de vuilnis buiten moet zetten, maar als we toch veel kleuren willen gebruiken, laten we dan op gezette tijden de regenboogvlag uithangen.