Verkiezingsprogramma Lokaal, Regionaal & Nationaal

De VVD gaat met een nieuwe lijst de verkiezingen in. Het verkiezingsprogramma van de liberalen voor 2018-2022 is getiteld 'Lokaal, Regionaal & Nationaal' om het belang van hun grote netwerk te benadrukken. "Dit is niet bedoeld om ons van één bepaalde partij te onderscheiden", zegt campagneleider Theo Bos, doelend op Lokaal Belang dat voor een groot deel bestaat uit VVD-dissidenten. "Onze brede politieke contacten zijn van vitaal belang."

 

Waarin onderscheidt de VVD zich van andere partijen?

Het is bekend dat wij een liberale partij zijn. Ik denk dat de VVD de meest praktisch ingestelde partij in de Barneveldse politiek is. Zelf ben ik namens de VVD betrokken bij waterschap Vallei en Veluwe en daarin probeer ik ook zoveel mogelijk efficiënt en praktisch te handelen. Dat mag in de gemeenteraad ook wel wat meer: wat minder emotie en wat meer aanpakken. Dit doen wij op alle overheidsniveaus waarop wij actief zijn: van het waterschap tot premier Rutte aan toe, zeg maar. De VVD is een volkspartij die er voor alle mensen in de samenleving wil zijn, die goede zorg wil bieden voor mensen die het niet op eigen kracht kunnen. Uiteindelijk werken wij aan een sterke en toekomstbestendige samenleving, waar soms maatregelen moeten worden genomen die niet direct met applaus worden ontvangen maar waarvoor we wel verantwoordelijkheid durven te nemen."

 

Contacten met provincie en rijksoverheid van vitaal belang.

Wij hebben goede contacten met de provincie, de Tweede Kamer, het waterschap en in Europa. Hier heeft Barenveld heel veel aan en het is van vitaal belang. Ik durf te zeggen dat de inzet van onze lijsttrekker en wethouder Gerard van den Hengel medebepalend is geweest in de lobby voor de aanpak van de A1/A30, waarvan deze week bekend werd dat het Rijk er extra geld voor uittrekt. Verder heb ik zelf bij het waterschap het voorstel ingediend dat ertoe leidde dat de stort van vervuild slib in de Grote Veenderplas is gestopt. De titel is niet alleen maar om ons van één bepaalde partij te onderscheiden.

 

Waar staat Barneveld in 2022?

"Tegen die tijd heeft Barneveld zo'n 62.000 inwoners die hier aantrekkelijk en veilig wonen. Hiervoor zetten we het huidige woningbouwprogramma door, waarbij we een groter accent dan nu leggen op dure huur en koop. Eén procent van de te bouwen woningen in Barneveld moet in het exclusieve segment komen. Deze doelgroep is nu aangewezen op het buitengebied.

 

Barneveld is dan actief betrokken bij de regio's FoodValley en Amersfoort. We hebben openbaar voortgezet onderwijs en goed MBO-onderwijs beschikbaar, waarbij nog meer focus op technische beroepen komt te liggen. Het centrum van Voorthuizen is in 2022 verkeersluw gemaakt, goed bereikbaar en daarmee een aantrekkelijk verblijfsgebied voor het winkelend publiek. Hiervoor willen we een detailhandelsvisie opstellen. We gaan ook voor aantrekkelijke evenementen in iedere woonplaats, ondersteund door de gemeente. 

 

De Oostelijke Rondweg is klaar, evenals de voorbereidingen voor de aanpak van het knooppunt A1/A30. Er komt een railterminal die tegen die tijd in gebruik is en de Valleilijn gaat per kwartier rijden. Bedrijventerrein Harselaar Zuid 1B is uitgeefbaar en het Poultry Expertise Centre heeft de status van een viersterren campus. We hebben nieuwe modernere sportfaciliteiten. Er komen nieuwe sporthallen op beter bereikbare plekken, met de modernste voorzieningen. We bouwen een nieuw overdekt zwembad op het complex Oosterbosbad. Het Pluimveemuseum is uitgebreid met steun van de gemeenten en het particuliere Transportmuseum is open."

 

Stel: de VVD heeft straks de absolute meerderheid. Welke drie zaken willen jullie dan als eerste regelen?

"Eén van de eerste zaken die we willen is dat de Veluwehal uit ons centrum verdwijnt. Die is verouderd en past niet meer op deze plek. Hier willen we graag woningen voor ouderen realiseren. Voor de hal zelf zoeken we een betere plek.

Een andere prioriteit is de aanpak van laaggeletterdheid. Hiervoor willen we een voorlees-assistent in het leven roepen voor de onderbouwklassen op de basisschool. Dit doen we in samenwerking met de bibliotheek. 

Ten derde zien wij de afvalscheiding liever anders geregeld. We zijn kort geleden overgestapt op een nieuw systeem, met nog meer mogelijkheden om aan de bron te scheiden. Dat willen we eerst een kans geven. Maar wij geloven meer in na-scheiding. Het is efficiënter, goedkoper en het scheelt drie containers: één in plaats van vier."

 

Met welke andere partijen denkt de VVD dit programma het best te kunnen uitvoeren?

"Wij sluiten geen enkele partij uit om mee samen te werken. De afgelopen jaren heeft de VVD goed en plezierig samengewerkt met de SGP, ChristenUnie en het CDA. De verkiezingsuitslag gaat bepalen welke samenwerking voor de hand ligt."