· 

Schriftelijke vragen Flying Bikes

Namens de fractie van de VVD stel ik u, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de voortgang met betrekking tot een nieuwe locatie voor de Flying Bikes.

 

In de raadsvergadering van 4 oktober jl. heeft Wethouder Dorrestijn-Taal de toezegging gedaan binnen een half jaar met een voorstel voor een nieuwe locatie te komen. 

 

De VVD vindt om een aantal redenen het van groot belang dat er op korte termijn een voorstel komt voor een nieuwe locatie:

       De Flying Bikes zijn succesvol. Een groot deel rijdt op hoog niveau en heeft te weinig uitdaging op deze baan. Zonder perspectief verlaten toprijders de club. De club groeit sterk. Het afgelopen jaar van 86 naar 105 leden. De huidige baan is moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten. Het organiseren van nationale wedstrijden (en/of evenementen) is op deze locatie niet mogelijk.

 

 

De VVD vraagt:

      De huidige stand van zaken met betrekking tot het zoeken naar een nieuwe locatie?

      Is de wethouder het met de VVD eens dat het belangrijk is om op korte termijn een voorstel komt voor een nieuwe locatie?

      Wordt er parallel aan het zoeken gestart met een ontwerp en begroting voor de baan?