· 

Schriftelijke vragen subsidiemogelijkheden

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van de VVD schriftelijke vragen aangaande de subsidiemogelijkheden van de gemeente Barneveld. 

 

Uit een artikel uit 2016 van de Vereniging Nederlandse Gemeentes (hierna: VNG) blijkt dat gemeentes in Nederland veel provinciale, landelijke en Europese subsidies niet benutten. Maar ook mogelijkheden bij nationale fondsen worden niet volop benut. In veel gevallen is er onvoldoende kennis van regels en procedures bij de gemeentes.

 

Intergemeentelijke Subsidie Bureau.
Met dat gegeven, hebben de gemeente Arnhem, Lingwaard, Overbetuwe, Renkum en Rheden in 2011 met elkaar een samenwerkingsverband opgericht. Dit om slagvaardiger te worden bij het uitzoeken van mogelijkheden en vervolgens aanvragen van subsidies. Deze gemeenten hebben hiervoor het Intergemeentelijk Subsidie Bureau (hierna: IGS G5) opgericht. Dit subsidiebureau heeft als doelstelling dat elke euro aan kosten voor dit bureau, zeventien euro aan subsidiegeld moet opleveren.


Het bureau helpt de ambtenaren van de verschillende gemeenten aan informatie over subsidieregelingen, maakt subsidiescans voor projecten en helpt bij het aanvragen van subsidies. Het bureau werkt volgens de methode ‘no cure no pay’ wat wil zeggen dat een gemeente pas betaald als de subsidie binnen wordt gehaald. IGS G5 zijn elke week een ochtend of middag aanwezig op één van de gemeentehuizen om mee te kijken bij de verschillende projecten. Ze kijken mee om te zoeken naar mogelijke subsidie kansen.

 


De adviseurs van IGS G5 dagen ambtenaren uit om te kijken of het mogelijk is om bestaande subsidieregelingen mee te nemen in het project. IGS G5 bestaat uit ambtenaren die zich hebben verdiept in de mogelijkheden voor het aanvragen van subsidies. Als hun het niet weten hebben hun met een commerciële partij een raamovereenkomst om tegen een lagere prijs advies en/of ondersteuning in te schakelen.

 

Naar aanleiding van deze informatie wil de fractie van de VVD daarom de volgende vragen stellen aan het college:


Resultaten huidige coalitieperiode.

1. Kan het college een overzicht geven van;

A. aangevraagde subsidies
B. toegekende subsidies
C. afgewezen subsidies


Ambtelijke organisatie.

1. Hebben we een team en/of afdeling binnen de gemeentelijke organisatie die regie heeft op de subsidies?
2. Hoeveel ambtenaren (FTE) houden zich binnen de gemeente Barneveld bezig met het werven, aanvragen en verwerken van subsidies?
3. Worden er voor projecten momenteel subsidiescans uitgevoerd om de ‘kansen’ in beeld te krijgen? Zo niet, is het college bereid om dit te doen in de toekomst?
4. Is er in de ogen van het college voldoende kennis en capaciteit aanwezig voor het aanvragen van kleine tot grote en Europese subsidies.
a. Zo niet, is het college bereid dit te verbeteren?
5. Worden er externe subsidieadviseurs ingezet binnen de gemeente Barneveld? Graag toelichten.
6. Is het college bereid om in een raadsvoorstel onder het onderdeel financiële gevolgen op te nemen of er wel of geen subsidiemogelijkheden zijn (met een korte toelichting)?
Samenwerkingsmogelijkheden
7. Is het college bereid om in gesprek te gaan in de regio Food Valley of Amersfoort om te kijken of we een samenwerkingsverband zoals IGS G5 kunnen organiseren?
8. Ziet het college net als de VVD ook de kracht van een dergelijk samenwerkingsverband?


Wij willen u alvast danken voor het beantwoorden van de vragen en zijn benieuwd naar de antwoorden.

 

Bronnen.
VNG. (2020, juni 26). Investeren in subsidiekennis loont
VNG. (26, juni 2020). Europese subsidies