Verkiezingsprogramma Samen aan de slag.

Vandaag presenteert Theo Bos als lijsttrekker namens de liberale aan de Barneveldse Krant het verkiezingsprogramma, de kieslijst, de standpunten de speerpunten, de dorpspunten. Daarnaast laat Theo Bos weten dat de vernieuwde website klaar is, een website waar iedereen het nodige terug kan lezen. Theo Bos geeft aan dat Barneveld een gemeente om van te houden! Jij woont in een fantastisch dorp met volop kansen. Dag in, dag uit zetten onze lokale politici zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.

 

In de afgelopen vier jaar hebben we als oppositiepartij laten horen hoe wij de toekomst van onze mooie kernen voor ons zien. In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de VVD hiervan vindt. In de kern staat de VVD voor het volgende verhaal.

 

Een gemeente die klaarstaat voor jou

De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten schoon zijn en zonderwateroverlast, dat kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat onze gemeente een fijne plek is en blijft waar jij prettig kunt wonen, werken en leven.

 

Goed en betaalbaar wonen

Of je nu alleen woont in Barneveld, samen woont met je partner in Voorthuizen of met kinderen een huis met tuin hebt in Kootwijkerbroek: de woningnood in de gemeente Barneveld is hoog en het einde hier van lijkt nog niet in zicht. Als VVD willen wij dat er 2000 nieuwe huizen en 800 flexwoningen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen. Wat ook bijdraagt aan een doorstroming op de woningmarkt.

 

Een bloeiende lokale economie

De VVD wil dat er in Barneveld meer banen bijkomen. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom willen wij dat iedereen in Barneveld mee kan doen. Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Juist de lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hen snel en duidelijk antwoord op vragen via het ondernemersloket en denken mee over de beste oplossing.

 

Een veilige buurt en thuis

In Barneveld willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, bijvoorbeeld in en rondom recreatiegebied Zeumeren of op de Stroese Heide. En prettig leven betekent óók veilig leven. Als VVD maken we verkeersituaties in onze gemeente weer veilig voor voetganger, fiets en auto en zorgen we voor een soepele doorstroming. Denk daarbij aan de Meester Troelstralaan waar we zorgen voor soepele doorstroom met een vrijliggend fietspaden. Zo komen we veilig en op tijd aan bij school, bij familie of op een andere bestemming.

 

Slim en duurzaam groen

Als het gaat om energie moet Barneveld verduurzamen. Dat vraagt om verstandige keuzes. De VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor iedereen. Verrommeling van het landschap willen wij tegengaan en draagvlak onder inwoners is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en onze kernen schoon en leefbaar houden.

 

Verstandige financiële keuzes

Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in alle kernen voor iedereen betaalbaar.

 

VVD Barneveld is voor jou goed bereikbaar. Mocht je over dit programma iets met ons willen delen of vragen, dan kun je contact met ons opnemen.

 

Samen aan de slag.

 

Theo Bos 

Lijsttrekker VVD Barneveld