Speerpunten.

10 concrete punten waarin we de kern van onze standpunten en het programma samenvatten.

En nu samen aan de slag. 

Financieel gezonde gemeente.

We bouwen onze schulden af.


Realiseren ministens 800 flexwoningen.

Modern atletiek-/sportcomplex.


Te veel ontzorgen statushouders.

Meer ruimte voor bier en bitterballen.


Hondenbelasting afschaffen.

Afvalinzameling.


We benoemen een kinderburgemeester.

Mantelzorgers krijgen onze volle steun.


Samenvatting speerpunten?