De 6 speerpunten van de VVD Barneveld


1. Gerard van den Hengel: hét gezicht van de VVD

Liberalen gaan goed om met uw belastinggeld. Door de jaren heen heeft de VVD zowel landelijk als lokaal uitstekende ministers en wethouders van Financiën geleverd. In Barneveld is Gerard van den Hengel inmiddels 3 periodes wethouder van Financiën. In deze periode is de begroting van Barneveld transparant opgesteld. Daarnaast zijn de gemeentelijke belastingen - ondanks een zware financiële crisis - al 11 jaar alleen met de inflatiecorrectie gestegen.

 

                    Lees hier meer over de standpunten van de VVD Barneveld inzake financiën

 

Cruciaal bij een goed financieel beleid is dat je niet alleen moet snijden in je uitgaven. Juist in een economisch moeilijke periode moet je ook bereid zijn om de economie te  stimuleren. In de afgelopen 10 jaar zijn er daarom investeringen geweest in sportvelden, nieuwe dorpshuizen, een nieuwe vleugel bij het Nairac-museum, zwembad de Heuvelrand, de start met de Harselaartunnel en nog veel meer. Dit zijn investeringen waar we - nu het weer goed gaat - de vruchten van kunnen plukken. 


2. Theo Bos: het agrarische gezicht van de VVD 

De VVD is een partij, die het belangrijk vindt dat mensen bepalen hoe hun eigen leven er uit ziet. Het is dan wel belangrijk dat een overheid niet teveel regels oplegt, die het leven juist lastig en complex maken. Liberalen zetten zich daarom in voor een kleine overheid; een overheid ook, die zich vooral inspant om op de achtergrond zaken soepel te laten verlopen.

 

                    Lees hier meer over de inzet van de VVD voor de agrarische sector

 

Een belangrijk voorbeeld tijdens deze verkiezingen is de afvalscheiding. Sinds enige jaren hebben alle huishoudens in Barneveld eerst 3 en inmiddels 4 kliko's bij huis staan. Veel huishoudens hebben echter weinig ruimte en dan zijn zoveel kliko's niet handig. Daarnaast zijn wij van mening dat de overheid uitstekend kan zorgen voor het scheiden van afval aan het eind van de afvalketen en dit gebeurt ook al. Wij willen daarom ook voorstellen om weer terug te gaan naar hooguit 2 kliko's per huishouden. Veel praktischer.


3. Sandra Reemst: het ondernemende gezicht van de VVD

Traditiegetrouw zijn er veel ondernemers lid van - en actief voor - de VVD Barneveld. Geen wonder, want de samenleving verandert steeds weer en de VVD vindt het belangrijk om mee te veranderen. Daarbij is het niet alleen belangrijk om te veranderen; het is ook belangrijk om de mensen waar je het voor doet - en dat bent u - betrokken worden en zo veel mogelijk meedenken met de voorstellen voor veranderingen.

 

                    Lees alles over onze plannen met de Veluwehal

 

Een groot onderwerp tijdens deze verkiezingen is het plan van de VVD Barneveld om de locatie op termijn anders in te gaan richten. Niet met een groot gebouw, dat in de praktijk niet efficiënt is en niet efficiënt wordt gebruikt. Wij denken dat het goed is om de functies van de Veluwehal naar de rand van het dorp te brengen en op de locatie van de Veluwehal en gezellige wijk voor jongeren en ouderen te bouwen. Op 27 februari gaan wij hierover graag met u in gesprek.


4. Robbert de Veen: het duurzame gezicht van de VVD

In de jaren 80 van de vorige eeuw was de VVD een echte milieupartij. Met invloedrijke ministers als Winsemius, Ginjaar en Nijpels zette de VVD landelijk de toon in het milieudebat. Met de opkomst van GroenLinks is dit onderwerp binnen de VVD naar de achtergrond verdrongen. Tot een aantal jaren terug de werkgroep 'Liberaal Groen' geleidelijk aan meer gehoor kreeg. Sinds een jaar of 3 is het onderwerp weer prominent aanwezig op de liberale agenda.

 

                    Lees hier meer over de milieu-plannen van de VVD

 

Ook de VVD Barneveld heeft veel aandacht in haar verkiezingsprogramma over duurzaamheid. Het bouwen van gasvrije woningen, de zgn. circulaire economie (waarbij bedrijven qua energiegebruik zelfvoorzienend worden) en alternatieve vormen van energie krijgen volop aandacht. Even belangrijk is het lokale initiatief om in het centrum van Voorthuizen het vele steen en staal deels te vervangen door struiken en bomen.


5. Jarne van Schaik: het jonge gezicht van de VVD

De jeugd heeft de toekomst. Het is daarom belangrijk om ook jongeren te betrekken in de ontwikkelingen van Barneveld. Onderwerpen als bereikbaarheid, sportiviteit of gezelligheid zijn voor jongeren belangrijk en verdienen daarom een plaats in de plannen van een politieke partij.

 

                    Lees meer op de jongerenpagina

 

We zijn blij en trots dat een jongere Barnevelder zich verkiesbaar heeft gesteld voor de komende periode: Jarne van Schaik, 19 jaar oud, staat op plaats 5. Samen met Sven van 't Ooster heeft hij zijn eigen pagina op deze website.


6. Suleyman Oz: het sociale gezicht van de VVD

De VVD probeert een samenleving te creëren waarin mensen hun leven zelf vorm kunnen geven. Als we naar de resultaten kijken dan zien we dat in Nederland misschien wel 90% van onze burgers hierdoor mee kan doen. Dat is - zowel in vergelijking met het verleden als in vergelijking met andere landen - een geweldig resultaat. Dit neemt niet weg dat de resterende 10% betrekking heeft op zo'n anderhalf miljoen mensen; en in Barneveld op ongeveer 5.000 mensen. Dat zijn er veel.

 

                    Lees meer op het dossier: Het sociale gezicht van de VVD

 

 Sinds een aantal jaren begint dit te veranderen en krijgt de VVD steeds meer aandacht voor ondersteuning van mensen, die niet op eigen kracht mee kunnen. De VVD Barneveld loopt hierin voorop. De steun aan de medewerkers na opheffing van de Permar of de decentralisatie van grote onderwerpen als de jeugdzorg, bijstand en WMO zijn hier goede voorbeelden van. Op 6 maart komt onze VVD-staatssecretaris van Sociale Zaken naar Barneveld en willen we graag over dit onderwerp met u in gesprek.