· 

Gebouw is niet meer van deze tijd

De Veluwehal, het multifunctionele sport- en zwemcomplex in Barneveld, is verouderd vraagt een antwoord van de politiek. Dat vindt de VVD.  Ons antwoord op de stelling de Veluwehal is verouderd en moet plaatsmaken voor appartementen is hier te lezen in het 

statement van Theo Bos op de stelling.

 

Duidelijke keuze

Alles wat ooit modern was wordt ooit ouderwets. Dat geldt zeker voor de Veluwehal: het gebouw is niet meer van deze tijd. Voor de gemeente Barneveld is het belangrijk om te onderzoeken of haar voorzieningen nog aansluiten bij dat wat haar burgers belangrijk vinden, want stilstand is achteruitgang. De vervanging van de Veluwehal door seniorenwoningen en de bouw van een moderne sporthal op een andere locatie is volstrekt in lijn met de wensen anno 2022. Er wordt ook voorgesteld om de AgriUnie te vervangen in plaats van de Veluwehal. Volgens de VVD is het verhuizen van een gezond bedrijf volstrekt onbetaalbaar.

 

 

Niets ‘zuinig doen’

Die drang tot vernieuwing heeft niets te maken met de zuinige inslag van de VVD. Waar het gaat om de doelstellingen van de gemeente moet je zuinig zijn waar het kan, maar investeren in een moderne samenleving waar het moet. Dat betekent niet dat je akkoord moet gaan met een bodemloze put. Prestigieuze projecten kosten altijd veel geld en passen zeker niet bij een gemeente als Barneveld. Het vervangen van de Veluwehal door seniorenwoningen levert geld op en het opbouwen van een modern sportcomplex kost geld. Dit zijn beide onderwerpen waarmee Barneveld blijft passen bij de veranderende wensen van haar burgers in een groeigemeente zonder dat we een bodemloze put graven.

 

Flying Bikes

Uiteindelijk gaat modernisering van sportvoorzieningen niet alleen om geld uitgeven, maar vooral om te luisteren naar de wensen van verenigingen en inventiviteit met het vinden van oplossingen. De afgelopen raadsperiode hebben diverse sportverenigingen (zoals de schaak- en damvereniging, de Zandhappers en de jeu de boule-vereniging) vruchteloos gewacht op een oplossing voor hun gebrek aan ruimte. De Flying Bikes hebben steun gekregen van ons. Door de Veluwehal te verplaatsen naar een moderne locatie buiten het centrum en vlak bij het centrum seniorenwoningen te bouwen help je verschillende groepen én houd je het qua kosten goed beheersbaar.

 

 

Het gehele artikel is te lezen in de weekend bijlage van de Barneveldse Krant van 12 februari 2022. Lees daarnaast ook het artikel van 19 janauri 2022.

Weekendbijlage in de Barneveldse Krant van 12 februari 2022

 

Ons verhaal

Benieuwd naar meer van onze standpunten op het gebied van bijvoorbeeld zorg, gezondheid en sport? Hoe wij zorgen dat we meer topsport gaan realiseren? Lees dan vooral onderstaande standpunten en ontdek onze blik op de toekomst voor Barneveld. 

Wonen & Vervoer.

Zorg, Gezondheid & Sport.