· 

VVD en ChristenUnie willen een thuisbatterij

De fractie van de VVD en de ChristenUnie hebben samen schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid tot het plaatsen van de thuis- en buurtbatterij en de financiering hiervan.

 

Actieplan thuis- en buurtbatterij

Op 17 februari jl. presenteerden Silvio Erkens en Pieter Grinwis (Tweede Kamerleden voor resp. de VVD en CU) het actieplan thuis- en buurtbatterij. Het doel van dit actieplan is dat in deze Kabinetsperiode 100.000 huishoudens kiezen voor een thuisbatterij. Door het plaatsen van een batterij kan de stroom opgewekt met zonnepanelen opgeslagen worden en op een later moment gebruikt worden. Hiermee kan de Barnevelder kosten besparen. Het wordt en blijft dan aantrekkelijk om duurzame energie op te wekken en daarmee een bijdrage te leveren aan een schoner milieu.

 

Financiering thuis- en buurtbatterij

In het actieplan stellen de genoemde Tweede Kamerleden voor om 30% van de aanschafprijs van deze batterijen te subsidiëren. Met als gevolg dat de inwoner 70% zelf moet betalen/financieren. Niet ieder huishouden heeft het geld om deze batterijen in één keer te betalen (al dan niet in combinatie met het plaatsen van nieuwe zonnepanelen). Daarbij komt dat een gemiddeld huishouden dit jaar € 1.264 euro meer energiekosten moet betalen. Middels de regeling Toekomstbestendig wonen heeft de Barnevelder momenteel al de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen en energieopwekkende maatregelen te financieren, zoals zonnepanelen, woningisolatie en een warmtepomp. De batterij maakt nog geen deel uit van de maatregelen die te financieren zijn met deze regeling. Wij zijn van mening dat deze batterij toegevoegd moet worden aan het maatregelenpakket, voor in elk geval het bedrag dat niet gesubsidieerd wordt vanuit het Rijk. Immers kan de Barnevelder door het plaatsen van een batterij de met zonnepanelen opgewekte groene stroom opslaan en kan de Barnevelder besparen op de energiekosten. Groene energie is pas en echt groen, als die circulair is.

 

Bijkomende voordeel: minder belasting van het stroomnet

Op 18 februari jl. viel in de Barneveldse Krant te lezen het stroomnet in het westelijke deel van onze gemeente zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Waardoor bijvoorbeeld teruglevering van groen opgewekte stroom niet meer mogelijk is. Tevens is bekend dat Liander niet eerder dan 2024 de maximale capaciteit van het stroomnet kan verhogen. Wij verwachten dat door het plaatsen van batterijen het stroomnet minder belast zal worden en dat het plaatsen van nieuwe zonnepanelen geen extra belasting is voor het stroomnet.

 

Vanuit genoemde oogpunten stellen VVD en ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college namelijk;

1. Is het college het met ons eens dat het plaatsen van de batterijen ervoor zorgt dat het plaatsen van zonnepanelen mogelijk blijft zonder dat dit een extra beslag legt op het stroomnet? En dit mogelijk zelfs een lagere belasting van het stroomnet veroorzaakt?
2. Is het college het met ons eens dat de toevoeging van de batterij aan de regeling toekomstbestendig wonen van belang is om inwoners ook in de toekomst te stimuleren om zelf energie op te wekken middels o.a. zonnepanelen?
3. Is het college bereid om op korte termijn de batterij toe te voegen aan het maatregelenpakket van de regeling Toekomstbestendig wonen, zodat de Barnevelder deze batterij kan financieren? 

 

 

Lees de schriftelijke vragen via deze link terug. Meer over het strandpunt over klimaat en duurzaamheid is terug te lezen in onze standpunten.