· 

Railterminal in Barneveld, We moeten durven keuzes te maken.

Barneveldse ondernemers pleiten al jaren voor de komst van een railterminal bij Barneveld. Dat zou veel vrachtwagentransport op de snelwegen schelen en de bedrijven een impuls geven. Tegenstanders vrezen echter juist extra verkeersbewegingen en daarmee een slechtere luchtkwaliteit. De stelling van deze week: Een railterminal in Barneveld zorgt voor een onverantwoorde toename van verkeersdrukte. ,,We moeten durven keuzes te maken’’, zegt lijsttrekker Theo Bos.

 

Behoefte van onze ondernemers

,,Alle politieke partijen zijn trots op het goede ondernemersklimaat in Barneveld, maar als de Barneveldse Industriële Kring (de BIK) met een goed plan komt, geven er toch een paar niet thuis'', zegt lijsttrekker Theo Bos. ,,De VVD was en is een warm voorstander van dit initiatief vanuit de ondernemers zelf. Dat wil niet zeggen dat we alleen oppervlakkig kijken naar dit plan. Ieder goed plan heeft ook zwakke kanten. Juist door hier oog voor te hebben, wordt een plan echt goed.

 

Railterminal is duurzaam

Een belangrijk voordeel van de railterminal is duurzaamheid. Door de aanleg van de railterminal wordt een deel van het vrachtverkeer weggehaald uit de drukke Randstad en verplaatst naar Barneveld. Dit betekent dat er niet dag in dag uit honderden vrachtwagens heen en weer tijden naar – met name – Rotterdam en daar in de file staan. Het betekent een impuls voor de vele vervoersbedrijven in Barneveld, maar het betekent ook een toename van de verkeersdrukte rondom de railterminal. Zonder voorwaarden zou deze verkeersdrukte onverantwoord zijn.

 

Vervoersbewegingen

Voor de VVD zijn daarom drie zaken belangrijk. Ten eerste: we moeten aandacht hebben voor de bestaande wegen. In de tweede plaats is het belangrijk dat er een extra op- en afrit komt op de A1 bij deze railterminal. En tenslotte moeten we volop aan de slag gaan met de ontwikkelingen van de oostelijke rondweg.

 

Met dit laatste punt richten we ons met name op de collegepartijen, want het sparen voor deze oostelijke rondweg in de begroting is zonder al te veel ruchtbaarheid gestopt. Ook zonder de railterminal is dat een slechte ontwikkeling.

 

Ondernemerspartij

De railterminal is een goed voorbeeld van het ondernemerschap waar de VVD voor staat. Als ondernemerspartij moet je oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd voorwaarden stellen om de bijbehorende risico’s te beperken. Nieuwe ontwikkelingen zonder risico’s bestaan niet, maar de risico’s van niets doen zijn altijd groter.

 

De VVD durft keuzes te maken en we zijn doeners; we zoeken oplossingen waar barrières opduiken en willen samen met initiatiefnemers bouwen aan de toekomst van Barneveld.''

 

Het gehele artikel is te lezen in de weekend bijlage van de Barneveldse Krant van 12 maart 2022. Foto: De beoogde locatie voor de railterminal, nabij de Grote Bosweg op Harselaar. 

 

Weekendbijlage in de Barneveldse Krant van 12 maart 2022

 

Ons verhaal

Benieuwd naar meer van onze speerpunten op het gebied van onder andere economie & ondernemen? Hoe zorgen we dat ondernemers de ruimte krijgen? Lees dan vooral onderstaande speerpunten en ontdek onze blik op de toekomst voor Barneveld. 

Economie & Ondernemen.

Wonen & Vervoer.