Stikstofrekening alleen naar landbouw? Dan ruzie met VVD Barneveld

Op 16 maart gaat Barneveld naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als VVD staan wij midden in de samenleving zo ook in de agrariërs sector. Onze lijsttrekker en tevens pluimveehouder Theo Bos is door Martin de Vries geïnterviewd voor het blad deLoonwerker. Lees hier onder enkele stukken terug.

 

Reden om de politiek in te gaan:

“Dat ik me politiek ben ga roeren gaat al even terug. Inmiddels ben ik lijsttrekker, maar de reden om de politiek in te gaan is om binnen de VVD het boerengeluid te laten horen. Op komen voor de sector. Dat was 20 tot 25 jaar geleden belangrijk en dat is nog altijd zo en misschien zelfs nog wel belangrijker geworden. Het is mijn drijfveer om te zorgen voor een stukje boeren verstand, met mezelf als boer zijnde binnen de VVD. Het agrarische geluid wil ik richting ministers en staatssecretarissen, maar ook in de gemeenteraden laten horen. Dat is het grote voordeel van een partij als de VVD, waar je op alle niveaus kunt schakelen en het belang van de landbouw laten horen.”

 

Plek op de kieslijst

“Lijsttrekker. Nummer één. Hoger kan het niet. Het is natuurlijk een samenloop van omstandigheden. Je wordt enerzijds gevraagd en je hebt anderzijds de ambitie om nuchtere boerenverstand uit te dragen. Dat wordt steeds belangrijker. Als er een voerketting in mijn stal kapot gaat, dan moet die meteen worden gemaakt. Zo moeten we ook met een klacht of vraag van burger omgaan. De gemeente staat in dienst van burger. We zien echter een ambtenarenapparaat dat te veel overlegt en vergadert. Als je uitkijkt ben je half jaar tot een jaar verder. Het gezonde aanpakken moet terug in gemeentehuis.”

 

Wat gaan de inwoners van Barneveld merken van het feit dat u agrariër bent?

“Belangrijkste is toch het aanpakken. Er moet gewerkt worden. Een gemeente is niet anders dan een bedrijf. Voor velen zijn dat vieze woorden, maar het is wel zo. Een gemeente is een bedrijf zonder winstoogmerk, die in dienst staat van de burger die netjes zijn belasting betaalt. Die dienstbaarheid gaat over wegen, scholen, het hele palet. Ik ben natuurlijk begonnen om het boerengeluid te laten horen. Als lijsttrekker moet ik er inmiddels breder in staan. De boodschap is hetzelfde: onderaan de streep moet er gewerkt worden. Ik ben daarnaast een klassieke VVD’er die vindt dat je eerst geld moet verdienen, voor je het kan uitgeven. Dat is nu vaak anders. Opereer als ondernemer. Dat geluid gaan de inwoners van Barneveld ook horen, naast het feit dat ik een gewone boerenjongen ben. ” 

 

Wat is het belangrijkste agrarische agendapunt waar u zich hard voor maakt?

“Dan zijn het denk ik twee belangrijke punten waar ik me in het bijzonder voor hard maak. Ik vind dat we geen zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond moeten leggen. Er zijn daken genoeg en de crisis in Oekraïne laat maar weer zien dat we ieder hectare moeten benutten om voldoende voedsel te producen. Tweede punt heeft betrekking op fijnstof en stikstof. Dit heb ik twee weken geleden ook tegen de minister gezegd. Als we alleen naar de landbouw gaan kijken dan heb je ruzie met VVD Barneveld. Breng eerst alles in kaart wie, wat, waar uitstoot. Dan pas gaan we het gesprek aan.”

 

Waar maakt de lokale politiek het verschil, als we naar de landbouw kijken?

“Nou, je ziet dat heel veel partijen zeggen ‘Landbouw hebben we niet nodig’. Linkse partijen komen met voedselbossen. Nou daar kun je niet van eten. Er zijn partijen die de sector kleiner willen. Vanwege een vermeende slechte leefomgeving willen ze er met de botte bijl in gaan. Met innovatie kunnen we als agrarisch ondernemers echter op een goede manier veilig voedsel maken. Dat kunnen we op lokaal niveau stimuleren en daar maken we het verschil.”

 

Lees het hele artikel via deze link terug. 

 

Ons verhaal

 

Benieuwd naar meer van onze speerpunten op het gebied van landbouw en natuur? Hoe zorgen we dat we trots blijven op onze boeren? Lees dan vooral onderstaande speerpunten en ontdek onze blik op de toekomst voor Barneveld. 

Landbouw & Natuur.

Economie & Ondernemen.