· 

VVD-beleid in handen van de SGP

Het was ongeveer het eerste nieuws na de gemeenteraadsverkiezingen: SGP-wethouder Bennie Wijnne wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk flexwoningen bouwen voor (met name) starters in Barneveld. Goed nieuws? Zeker. Verrassend? Even goed: het is beleid waar de VVD al jaren om vraagt en waar Bennie en zijn SGP-voorganger nooit veel belangstelling voor hebben gehad.

 

Kwestie van willen.

Het was een verrassende wending tijdens het eerste grote verkiezingsdebat in Voorthuizen. Jan Top was ziek en Leendert de Knegt verving hem. En het moet gezegd: hij deed dit top! Tijdens deze avond stapte Leendert naar voren en kwam met het nieuwe (SGP-)inzicht: bouwen, bouwen, bouwen. Dat is wat er moet gebeuren. En niet in de nieuwe kern richting Scherpenzeel, zoals de fractie een paar maanden daarvoor nog had betoogd, maar op andere locaties.

 

Niet verrassend was dat Theo Bos meteen onze eigen slogan herkende en volop bijval gaf (gevolgd door een leuk filmpje op de socials, waar we nog een keer lieten zien/horen dat wij toch echt al heel lang ‘bouwen, bouwen, bouwen’ invulling willen geven). We zullen maar zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En na de toppers volgt nu de wethouder: we gaan weer bouwen in Barneveld!

 

Kwestie van kunnen.

En dan blijft het natuurlijk afwachten of de goede bedoeling ook goed uitgevoerd gaat worden. Besturen is meer dan het uiten van goede bedoelingen; het gaat er ook om dat je deze goede bedoeling uitvoert. Dan is het spannend hoe dat gaat wanneer die goede bedoeling niet in je DNA zit, zoals bij de SGP en ook niet bij die andere beoogde coalitiepartner de ChristenUnie. Welke zaken kunnen er fout gaan?

 

Risico 1: waar ga je bouwen?

Uit het persbericht komt het eerste risico al goed naar voren: de SGP wil gaan bouwen op grond, die nog niet in bezit van de gemeente is. Dit betekent dat je (tegen de huidige hoge grondprijs) deze grond eerst moet verwerven voordat je een schop in de grond kunt steken. Dit terwijl de gemeente al volop grond in bezit heeft waarop meteen gebouwd kan gaan worden. Nieuwe grond kopen betekent dat je extra schulden moet maken. Gekochte grond bebouwen betekent dat je schuld kunt aflossen. Met de huidige hoge schuld is dit laatste van het grootste belang.

 

Risico 2: wat ga je bouwen?

Als je op dure grond goedkope woningen wilt bouwen is er een risico dat je verlies lijdt. Nu wil de ChristenUnie niet meteen verlies maken, maar ze willen wel goedkope woningen bouwen. Met alle regeltjes die er steeds meer komen voor het bouwen van woningen is er dus een grote kans dat de goede bedoeling óf strand óf leidt tot een verliespost.

 

De oplossing: belletje met Theo Bos. Dan kan hij uitleggen waar je meteen kunt beginnen met bouwen en hoe je winst kunt maken op je investering. Als je dan toch het ‘willen’ overneemt van de VVD kun je net zo goed meteen ook het ‘kunnen’ bij ons komen lenen.

 

Peter Lamberts

Columnist de 3e helft

Video.