· 

Barneveld niet op slot zetten met strengere normen

In de raadsvergadering van 25 mei 2022 is het nieuwe beleidsplan 'Beleid gevoelige groepen kinderopvang luchtkwaliteit' besproken. Jarne van Schaik heeft namens de VVD de volgende inbreng gegeven. 

 

Willen we Barneveld op slot zetten door met elkaar strengere normen te hanteren? Of zorgen we met elkaar voor ruimte om een kinderopvang of basisschool open te houden? De VVD kiest ervoor om normen te hanteren die ruimte biedt voor bestaande en eventueel nieuwe scholen en kinderopvanglocaties.

 

Laat er geen misverstand ontstaan, de Barneveldse VVD is voor schone lucht. We voldoen immers aan de huidige normen. Innovatievoorstellen die gericht zijn op een concrete verbetering van de luchtkwaliteit voor onze inwoners kunnen wij dus prima steunen. Maar Barneveld op slot zetten met plotsklaps nieuwe strengere normen zonder ruimte te laten voor transitie, kan niet op onze steun rekenen.

 

 

De wethouder heeft de commissie toevertrouwd dat zij Barneveld niet op slot gaat zetten. Om het nieuwe college diezelfde lijn mee te geven, dien ik deze motie in. 

 

Foto

van VVD Barneveld

 

Motie

 

De motie is verworpen.

Download
Barneveld niet op slot zetten
25.05.2022
Motie VVD_Barneveld niet op slot zetten.
Adobe Acrobat document 61.6 KB