· 

Coalitieakkoord, wat vindt de VVD ervan?

Op 1 juni 2022 is in de gemeenteraad het coalitieakkoord van SGP, ChristenUnie en Lokaal Belang gepresenteerd en besproken. Theo Bos reageert als volgt op het coalitieakkoord. 

 

Na 6 weken van achterkamertjes is het de SGP, LB en CU gelukt om een akkoord te sluiten. Voor met name de SGP en LB een hele presentatie om het bij een akkoord van 28 pagina’s te houden. Dat is wel een compliment waard, dit gezien de boekwerken die SGP en LB als verkiezingsprogramma’s hebben. De VVD hadden liever een echt akkoord op hoofdlijnen met financiële onderbouwing gezien. Duidelijke afspraken maken kan je immers prima op een A4-tje.

 

Het akkoord heeft de titel mee gekregen ‘Ondernemend, betrouwbaar en zorgzaam’, de vraag is wel waar de samenleving deze drie speerpunten concreet terug vind. De basis voor de Barneveldse VVD is een kleine, maar sterke overheid die klaar staat voor haar inwoners en ondernemers. Een overheid die niet betuttelt, maar zorgt voor vrijheid van het individu en uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid. Een overheid die transparant opereert in het belang van de samenleving.

 

De beloofde transparantie, de frisse wind van Lokaal Belang is in het akkoord wel ten onder gegaan, voorzitter. Lokaal Belang heeft de frisse wind tot stil stand laten komen en heeft punten zoals meer subsidie naar het Schaffelaartheater en geen railterminal realiseren ingeleverd voor het pluche. Is dat de manier waarop Lokaal Belang heeft gebouwd aan vertrouwen?  

 

Ik wil graag kort stil staan bij de drie hoofstukken uit het akkoord.

 

Hoofdstuk 1: Sociale opgaven

Het akkoord laat geen kind in de kou staan. Dat is een opgave die onrealistisch groot is om als gemeente alleen te kunnen dragen. Ouders zijn immers verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Als gemeente moeten we zorgen dat kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. De hulp moeten we dicht bij huis bieden, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. De Barneveldse VVD maakt zich zorgen dat de CU onnodig stickers gaat plakken: niet iedereen die uniek is, heeft hulp nodig. We moeten leren normaliseren. 

 

Wat de coalitie wel in de kou laat staan is het realiseren van voortgezet openbaar onderwijs in Barneveld. Daar wordt afgewacht met elkaar. Als gemeente hebben we een belangrijk rol in het openbaar onderwijs, die pakt deze coalitie niet. We moeten er onze opgaven van maken om te zorgen dat iedereen een gelijke start kan maken.

 

Hoofdstuk 2: Fysieke opgaven

Het hoofdstuk fysieke opgaven hoort eindelijk de titel te hebben: aan het werk. We gaan komende vier jaar 2000 huizen bouwen, dat is doorzetten van oud beleid en dus niet vernieuwend. Daar komen er 100 bij elk jaar. Dit is misschien net de achterstand inlopen van de laatste paar jaren. Hier had bijvoorbeeld concreet moeten staan:

  • We gaan oliehandel Davelaar verplaatsen en Oostbroek 2 realiseren.
  • We gaan het grondbeleid actualiseren, waar de laatste jaren projectontwikkelaars ons altijd voor waren zetten wij nu een stap naar voren naar actief grondbeleid.

De coalitie wil de wegen verbeteren. Uit uw akkoord blijkt vooral dat we als Barneveld afhankelijk zijn van andere en moeten lobbyen voor onder andere een nieuwe aansluiting bij A1, knooppunt A1/A30 en een intercitystop op de lijn Amersfoort/Apeldoorn. In deze lobby verwachten wij veel van de directe contacten van de Lokaal Belang wethouder met haar partijgenoten in de Provincie en in de Tweede Kamer. Hoe gaat u dit doen?

 

Bijzonder in dit hoofdstuk is wel de railterminal. De tegenstand van Lokaal Belang is volledig weg zo blijkt uit het akkoord. Al is daar wel een escape in de vorm dat het mogelijk niet rendabel is doordat Lokaal Belang duikt achter de SGP voorwaarde: niet op zondag open. De twee behoudend partijen hebben elkaar zeer goed gevonden.

 

De landbouw en agrarische sector is en blijft een belangrijke pijler voor de leefbaarheid en de vitaliteit van het buitengebied aldus het akkoord. De Barneveldse VVD kan zich prima in vinden. Toch een vraag, we willen geen nieuwe mega stallen u suggereert daarmee dat wij al mega stallen hebben. Waar hebben die en wat is volgens u een mega stal?

 

Als de Barneveldse VVD naar de energie opgaven kijkt in het akkoord is het bijzonder dat er bij windenergie gedoken wordt achter de netcapaciteit en de afstandsnormen. Dat is een gelegenheid excuus van Lokaal Belang. Bij het inzetten op zonne-energie en boerderijmolens is er dus geen netcapaciteit nodig? En is een boerderijmolen geen windmolen? Was Lokaal Belang daar niet tegen?

 

Hoofdstuk 3: Bestuurlijke opgave

De regionale samenwerking is de uitkomst, Foodvalley en Amersfoort worden als waardevol gezien. Daar was Lokaal Belang afgelopen vier jaar toch heel anders over van mening. Het is immers een nieuwe bestuurslaag die we niet moeten willen. 

 

Financiën

Voorzitter, in onze hoofdstad, Amsterdam, ligt een coalitieakkoord dat door de linkse partijen GroenLinks, PvdA en D66 is gesloten. Zelfs dat coalitieakkoord geeft een financiële uitwerking. De nieuwe Barneveldse coalitie gebruikt allemaal gelegenheid excuses om geen doorrekening aan te leveren bij hun akkoord.

 

De Barneveldse VVD is keihard als je woorden gebruikt in het akkoord als ‘betrouwbare overheid’ en ‘financieel degelijk beleid’. Wil je dat echt? Dan biedt je de samenleving inzicht in wat je gaat doen om het beleid en de extra uitgaven in dit akkoord te financieren. Wat zijn de gevolgen voor de lokale heffingen? Waar gaan we op bezuinigingen? Dat maar een beetje op zijn beloop laten in alles behalve van degelijk beleid voeren. Uitgerekend de SGP gaat die hier een blanco cheques tekenen. Echt onbegrijpelijk wat hier gebeurd, voorzitter.

 

Conclusie

Een paar maanden geleden was er in deze gemeenteraad nogal wat verzet tegen een helihaven. Kennelijk zijn de nieuwe coalitiepartijen opgestegen en teruggekomen met een hoog over coalitieakkoord én twee wethouders van buiten gemeente Barneveld. Komen beide in snel in Barneveld wonen? En zijn er geen kandidaten van eigen bodem?

 

Theo Bos 

Fractievoorzitter