· 

Realiseer een Cruyff Court bij buurthuis Bronveld

Het kloppend hart midden in de wijk, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dát is de functie van een buurthuis. Voor de Barneveldse VVD vervult een buurthuis onder andere die belangrijke rol in een wijk. Tijdens de raadsvergadering van 3 november 2022 is de nieuwbouw van buurthuis Bronveld besproken. Jarne van Schaik heeft de volgende raadsbijdrage gedaan. 

 

Het kloppend hart midden in de wijk, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het buurthuis vervult  ook voor de Barneveldse VVD een belangrijke rol. Toch ga ik een aantal opmerkingen plaatsen bij dit voorstel. 

 

Laat ik beginnen met de exploitatiebegroting. Die valt 27.000 euro hoger uit jaarlijks. Daarvan is slechts 6.000 euro gedekt, maar 21.000 euro moet de gemeente jaarlijks zelf gaan bijdragen. Dat vind ik veel geld. Scheppen we hier als raad niet te hoge verwachting mee voor andere voorzieningen? Kunnen we dat wel betalen? 

 

De exploitatie is sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, dat is wel een punt van zorg. Hoe zorgen we voor voldoende vrijwilligers? Wat als het niet lukt om het met vrijwilligers te organiseren, wat heeft dit voor gevolgen? 

 

Onze trouwe viervoeters en hun baasjes betalen in Barneveld een hoop belasting. Daar horen op zijn minst goede voorzieningen bij. Ik zou graag een harde toezegging willen hebben van de wethouder dat met realisatie van dit plan hondenbezitters op een veilige manier een rondje kunnen lopen. 

 

Tot slot het punt waar ik positief over ben, namelijk het budget voor het speelveld. Daar kan deze wethouder de Barneveldse VVD mee overtuigen om in te stemmen met dit plan. Wij zijn ervan overtuigd daarmee de sleutel in handen te hebben tot de integrale verbinding in de wijk. We willen daar als Barneveldse VVD een Cruyff Court realiseren, omdat we ervan overtuigd zijn dat precies deze wijk die goed kan gebruiken. Ik dien daar een motie voor in.

 

Motie Realisatie Cruyff Court

Download
Motie Realisatie Cruyff Court
Motie Realisatie Cruyff Court.pdf
Adobe Acrobat document 33.3 KB