· 

Kijk niet dwingend naar private ruimte

Tijdens de raadsvergadering van 3 november 2022 is het raadsvoorstel 'Toekomstbestendig bedrijventerrein Harselaar Oost' besproken. Theo Bos heeft de volgende raadbijdrage gedaan. 

 

Dit deel van het industrieterrein is al jaren geleden ontwikkeld. Dat is op sommige plekken ook goed zichtbaar. Het is dus zaak dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat de infrastructuur van voldoende kwaliteit is.

 

Niet dwingend kijken naar private ruimte.

Belangrijk voor de Barneveldse VVD is hier dat de hoofdzaak voor de gemeente ligt in de openbare ruimte. Dat betekent dus dat de gemeente zorgt voor goede wegen en ontsluiting van de daar gevestigde bedrijven. Kijken naar de private ruimte dat vinden wij prima, voor bijvoorbeeld verduurzamen en vergroenen van deze ruimte. Echter wil de Barneveldse VVD dat de gemeente geen verplichtingen geeft richting deze private ruimte. Als de gemeente deze private ruimte wil veranderen dan mag dat in de ogen van de Barneveldse VVD alleen op vrijwillige basis. Verleiden mag, maar er mag geen dwang zijn, immers zijn het niet onze eigendommen. Dit wil de Barneveldse VVD bij deze onderstrepen! 

 

Project van 20 miljoen euro waarvan 14,5 miljoen euro niet gedekt is.

Wij ontkomen er niet aan om ook te kijken naar het financiele plaatje van dit revitaliseringsproject. Er is een raming gemaakt dat uitkomt op 20 miljoen euro. Dit is het resultaat vanuit de rapportage: Een Toekomstbestendig Harselaar Oost. Van deze 20 miljoen euro is 5,5 miljoen euro gedekt, dat betekent dus een gat van 14,5 miljoen euro.

 

De voorliggende vraag, vanuit het college, is om met 325.000 euro de volgende stap te maken om te onderzoeken hoe we het gehele verhaal van 20 miljoen euro dekkend kunnen krijgen. De Barneveldse VVD is daartoe bereid, MAAR er is wel een verzoek. Ons verzoek richting het college is dat het college pas terug komt naar de raad betreffende de revitalisatie van Harselaar Oost als er ook een sluitende begroting bij aanwezig is.