Op de bierfiets naar het gemeentehuis

De gemeente Barneveld is van plan om de algemene plaatselijke verordening (APV) aan te passen. Een onderdeel van deze aanpassing is het verbieden van bierfietsen. Als Barneveldse VVD zijn wij tegen. Daarom is Theo Bos vandaag met de bierfiets naar het gemeentehuis gegaan.

 

Het college van B&W van de gemeente Barneveld wil in de gemeenteraadsvergadering van december de wijzigingen in de APV voorleggen aan de gemeenteraad. Een van deze wijzigingen is dat de bierfiets verboden wordt op door het college aangewezen plaatsen. Dit om overlast te voorkomen en om alcohol consumptie tegen te gaan.

 

Er is geen overlast gemeld.

Uit navraag bij de gemeente bleek dat er geen overlast gemeld is die aanwijsbaar veroorzaakt is door de bierfietsen. Meldingen rondom overlast worden weggeschreven als ‘openbare dronkenschap’ of ‘geluidsoverlast’. Daardoor is het niet herleidbaar welke overlast er veroorzaakt wordt door het gebruik van de bierfiets. Fietscafé BV, uit Kootwijkerbroek, is ook benieuwd om welke overlast het dan zou gaan, aldus te lezen in dit artikel in de Barneveldse Krant. Daarnaast heeft hij aan dat bij het verhuren van de fietsen duidelijk verboden wordt om met deze fietsen het centrum van Barneveld en Voorthuizen in te gaan.

 

Betuttelende én overbodige wijziging.

De Barneveldse VVD vindt het verbieden van de bierfiets betuttelend en overbodig. Ten eerste is niet aantoonbaar dat er overlast van is geweest, veroorzaakt door de bierfiets. Wel kunnen wij het ons voorstellen dat het in steden als Amsterdam nodig is, maar in een gemeente als Barneveld is dit totaal overbodig en ronduit betuttelend. Ten tweede wordt bij het verhuren van de bierfiets al duidelijk verboden, door de verhuurder, om het centrum in te gaan. Afsluitend is openbare dronkenschap al verboden bij wet en kan aan de hand daarvan gehandhaafd worden, daarvoor is deze aanpassing van de APV niet nodig.

 

Aanpassing van de APV uitstellen.

De Barneveldse VVD zal vanavond tijdens de commissie Samenleving verzoeken de behandeling van de APV uit te stellen. De wijziging van de APV hoeft niet voor een bepaalde datum geregeld te zijn. Het kan dus uitgesteld worden. Daarnaast is de ondernemer laat op de hoogte gebracht van het voorstel van het college. Doordat dit op een korte termijn bekend is geworden heeft de ondernemer geen mogelijkheid gehad om in te spreken, wat wel zijn democratisch recht is. Mocht vanavond blijken dat het raadsvoorstel omtrent de wijziging van de APV toch behandeld zal worden in de raadsvergadering van december, dan zal de Barneveldse VVD overwegen om een amendement in te dienen om onder andere dit verbod uit de APV te halen. 

 

Theo en Gerben op de bierfiets.