· 

Waarom is de realisatie onzeker van het Cruyff Court?

Namens de fractie van de Barneveldse VVD stelt Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het krantenartikel in de Barneveldse Krant van 12 januari jl. aan het college over dat de komst van een Johan Cruyff Court in Barneveld onzeker is.

 

In de raadsvergadering van 3 november jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de motie om te bekijken of we bij het nieuw te bouwen buurthuis in de Barneveldse wijk Oldenbarneveld een Johan Cruyff Court kunnen realiseren. In de Barneveldse Krant van 12 januari jl. verneem ik dat de realisatie onzeker is aldus wethouder Oosterwijk namens het college.

 

De Barneveldse VVD zou graag naar aanleiding van bovenstaande inleiding antwoord willen hebben op de volgende vragen:

 

 

  1. Waarom moet de gemeenteraad in de krant lezen dat de komst van een Johan Cruyff Court onzeker is de ogen van het college?
  2. Waarom is de gemeenteraad niet actief door het college rechtstreeks geïnformeerd over de stand van zaken?
  3. Welke verschillende betrokken heeft het college afgelopen periode gesproken? Welke haken en ogen zien deze betrokkenen?
  4. Heeft het college met de Cruyff Foundation een gesprek gevoerd?
  5. Heeft de Cruyff Foundation alle informatie ontvangen om samen met het college te beoordelen of aan de eisen kan worden voldaan? Zo niet, is het college bereid dit als nog te doen?
  6. Welke haken en ogen zijn er op dit moment bekend? Waarom geeft u daar geen duidelijk over in het krantenartikel maar wel de nodige onzekerheid? 

Brief.

Download
Krantenartikel Komst Johan Cruyff Court in Barneveld onzeker
24.01.2023
Schriftelijke vragen inzake Krantenartik
Adobe Acrobat document 46.7 KB

Krant.