· 

Wanneer is er duidelijkheid over de locatie van het AZC?

De Barneveldse VVD, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen aan het college over het proces rondom de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente Barneveld.

 

In de Barneveldse Krant van maandag 30 januari jl. hebben wij vernomen dat er momenteel drie geschikte locaties in beeld zijn voor de vestiging van een azc. Op 18 augustus jl. stond in de Barneveldse Krant dat er bijna dertig reacties binnen zijn gekomen waar soms zelfs meerdere plekken zijn aangedragen door inwoners. Ook kwamen er potentiële plekken binnen via de mediakanalen.

 

De Barneveldse VVD zou graag naar aanleiding van bovenstaande inleiding antwoord willen hebben op de volgende vragen:

 

1. Wanneer neemt het college het principebesluit voor de locatie van het azc?

2. Waarom kiest het college ervoor om na het principebesluit pas in gesprek te gaan met de buurt en inwoners? In het participatiebeleid is dit spoort 1, maar bij een initiatief van de overheid behoort spoor 2 gevolgd te worden. Waarom wordt hier van afgeweken?

3. Welke mogelijkheden hebben inwoners en ondernemers om een reactie te geven op het genomen principebesluit van het college?

4. Bent u bereid om duidelijk te communiceren hoe inwoners een reactie kunnen geven op het genomen principebesluit? Wil u al deze reacties delen met de gemeenteraad?

5. Kan het college alle afgevallen locaties die zijn aangedragen openbaar maken?

 

Tevens verzoekt ondergetekende op grond van de wet open overheid om alle documenten en (mail- en app-)berichten (van o.a. alle collegeleden) die betrekking hebben rondom het proces van de vestiging van een azc. Ondergetekende wil ook alle documenten en (mail- en app-)berichten ontvangen tussen de gemeente Barneveld en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en het Ministerie Van Justitie en Veiligheid.

 

6. Is het college bereid deze opgevraagde documenten en (mail- en app-) berichten gelijktijdig bij het raadsvoorstel aan te leveren?

 

Brief.

Download
Schriftelijke vragen inzake vestiging asielzoekerscentrum
14.02.2023
Schriftelijke vragen inzake vestiging as
Adobe Acrobat document 65.1 KB