· 

Wordt het dan straks Leendert de Medewerker en Eva de Persoon?

Tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2023 is het is het initiatiefvoorstel van Pro '98 over inclusief taalgebruik besproken in de meningsvorming. De Barneveldse VVD was kritisch over het voorliggende raadsvoorstel. Wordt het dan straks Leendert de Medewerker en Eva de Persoon? 

 

Helder taal. 

De Barneveldse VVD vindt het belangrijk dat de gemeente duidelijk en in helder taal communiceert naar haar inwoners. Brieven en formulieren van de gemeente moeten immers  voor iedereen begrijpelijk zijn. De eerste reactie van Theo Bos was daarom positief bij het indienen van een initiatiefvoorstel voor inclusief taalgebruik door Pro '98. Theo kreeg de indruk dat dit voorstel zou leiden dat ieder de communicatie van de gemeente in één keer zou begrijpen. 

 

Enorme van Dale. 

Bij het lezen van het initiatiefvoorstel laat Theo weten tijdens de raadsvergadering dat het verder gaat dan te zorgen dat een ieder het kan begrijpen. Maken we het met dit voorstel niet juist ingewikkelder van met elkaar? Dit voorstel zal leiden tot een twee keer zo Dikke van Dale, herstel, een twee keer zo Enorme van Dale maakt Theo ervan. Daar gaan we dan naar toe met elkaar. 

 

Leendert de Medewerker en Eva de Persoon.

Om het maar meteen in de praktijk te brengen het initiatiefvoorstel van Pro '98 over inclusief taalgebruik maakt Theo tijdens de raadsvergadering gebruik om enkele namen van raadsleden wat inclusiever te maken zoals Leendert de Knegt dat wordt Leendert de Medewerker en Eva de Man wordt Eva de Persoon. 

 

Functie en vorm. 

Theo vindt dat dit initiatiefvoorstel de functie van taal verlaat en dat de vorm van taal de overhand zal krijgen. Dat is voor de Barneveldse VVD een te grote impact. Theo vraagt zich af of dit nou echt zorgt voor begrijpelijke taal voor een ieder of dat we juist moeilijker maken met elkaar? 

 

Verhaal van Theo.