· 

Knooppunt A1/A30: Wees dwingender naar Den Haag!

Tijdens de raadsvergadering van 26 april 2023 is de bereikbaarheidsagenda regio Foodvalley besproken. Theo Bos heeft hierover namens de Barneveldse VVD het woord gevoerd. 

 

Barneveld heeft een bouwopgave. In de woondeals hebben wij afgesproken dat wij ongeveer 5.400 woningen gaan bouwen tot en met 2030. Het logische gevolg hiervan is dat er meer verkeer in Barneveld zal zijn. Barneveld wil, en moet, aan deze bouwopgave werken. Daar moet Barneveld haar verantwoordelijkheid pakken.

 

Alleen bereikbaar met de helikopter? 

Wij vinden het bijzonder dat de bereikbaarheid daarin achter blijft. Bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de woningbouw opgave. Woningen bouwen die alleen te bereiken zijn met een helikopter ligt gevoelig in deze raad. Dat is dus geen oplossing. Dus er moet boter bij de vis.

 

 

Wij moeten dwingender zijn naar Den Haag

Om de woningbouw opgave te realiseren is een goede infrastructuur met goede ontsluitingen cruciaal. De aanpak van knooppunt A1/A30 is hierin belangrijk, zowel voor de inwoners als voor de ondernemers in onze gemeente. Het niet aanpakken van deze ontsluiting levert de ondernemers jaarlijks zo’n 10 miljoen euro economische schade op. Daarnaast staat dit punt op de derde plek in de file top 10 van Nederland, met 210.000 kilometerminuten*. Daar heeft de ondernemer, maar ook de inwoner van de gemeente Barneveld last van! Daarom dienen wij een motie in waarin wij oproepen dit ondubbelzinnig aan minister van infrastructuur Mark Harbers en minister De Jonge van woningbouw over te brengen en samen met de regio besturen de woondeals te heroverwegen. Heroverwegen is niet gelijk aan de stekker uit de woondeals trekken. De motie ingediend door CDA, LB, SGP en CU gaat hierin niet vergenoeg. We moeten scherper zijn richting de ministers. Daarnaast gaat de motie van CDA, LB, SGP en CU niet in op de economische schade.

 

Links stedelijk wensdenken

Om Barneveld goed bereikbaar te houden, met al haar kernen, kan het niet zo zijn dat de auto op de 5e plaats van de 5 staat. In Barneveld heeft 86,6% van de 17+’ers een rijbewijs (volgens het CBS). Het plaatsen van de auto op de laatste plaats is volgens ons links stedelijk wensdenken met het risico dat de huidige wegen nog verder in kwaliteit afnemen. In een gemeente als Barneveld met al haar kernen is dit niet realistisch. Wij roepen dan ook op om de auto in de STOMP (stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service en prive auto) principe op een prominentere plek te zetten. Daartoe dienen wij dan ook een amendement in: realistisch omgaan met mobiliteit. Onderdeel van die mobiliteit is natuurlijk het Openbaar Vervoer. Het Openbaarvervoer moet goed en betaalbaar zijn, daarom ondersteunen bij ook het amendement ‘Betaalbaarheid en opschaling OV’. 

 

* dit is de totale lengte maal de duur van de files. 

 

Motie en amendement.

Download
Motie: Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley
Motie Bereikbaarheidsagenda.pdf
Adobe Acrobat document 122.1 KB
Download
Amendement: Realistisch omgaan met mobiliteit
Realistisch omgaan met mobiliteit waarbij de auto niet op de laatste plek staat en waarbij de Oostelijke Rondweg zorgt voor een betere doorstroming.
Amendement Bereikbaarheidsagenda.pdf
Adobe Acrobat document 70.6 KB