Extra informatiebijeenkomst AZC!

Op 18 april 2023 stelden wij het college van Barneveld vragen inzake de informatiebijeenkomst over het AZC. Deze vragen kan je lezen in het artikel: "Omwonenden moeten voldoende tijd krijgen om vragen te stellen!". Wij hebben verzocht om uiterlijk 26 april de antwoorden te ontvangen. Op 25 april ontvingen wij de beantwoording.

 

Beantwoording: bij veel aanmeldingen een extra bijeenkomst

Het college van de gemeente Barneveld heeft de vragen als volgt beantwoord: 

Vraag 1. Bent u bereid de informatiebijeenkomst (onderdeel omwonenden en belanghebbende) te verlengen, zodat de omwonende voldoende tijd hebben om vragen te stellen?

Antwoord: Ja, de avonden zijn er uiteraard op gericht om de omwonenden en belanghebbenden voldoende tijd te geven om hun vragen te stellen.

 

Vraag 2. Bent u bereid bij veel animo een extra informatiebijeenkomst te organiseren?

Antwoord: Ja, we kijken naar het aantal aanmeldingen en zullen, wanneer nodig, een extra moment inplannen zodat alle omwonenden, bedrijven in de omgeving en de maatschappelijke organisaties bij een informatiebijeenkomst aanwezig kunnen zijn. Meer informatie over participatie en communicatie kunt u ook vinden in het communicatie- en participatieplan AZC welke naar uw raad gestuurd is op 6 april 2023. 

 

Extra informatiebijeenkomst

Voor de eerste informatiebijeenkomst zijn veel aanmeldingen ontvangen. Daartoe heeft de gemeente daad bij het woord gevoegd en heeft men besloten om een extra bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst is op 24 mei 2023 vanaf 19:30. Indien u daarbij aanwezig wilt zijn, dient u zich uiterlijk 14 mei 2023 aan te melden via azc@barneveld.nl.

 

Commissievergadering over locatie AZC

Naast de extra informatiebijeenkomst hebben wij ons ingezet om nog een extra inspraak moment te organiseren. Dat is gelukt. Op 22 juni 2023 is een commissie vergadering gepland waarin het AZC besproken wordt. U heeft de mogelijkheid om hier uw mening te geven en/of uw vragen te stellen. U dient uzelf wel van te voren aan te melden als inspreker bij de griffie (griffie@barneveld.nl). 

 

Brief.

Download
Beantwoording vragen informatieavond AZC
Beantwoording schriftelijke vragen.pdf
Adobe Acrobat document 9.2 KB