· 

Omwonenden moeten voldoende tijd krijgen om vragen te stellen!

De Barneveldse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over het programma van de informatiebijeenkomst over het asielzoekerscentrum (AZC). 

 

Ons AZC standpunt

Laten we duidelijk zijn. De Barneveldse VVD is tegen het vestigen van een AZC in onze gemeente. Ons gehele standpunt inzake het AZC kunt u hier lezen. 

 

Voorkeurslocatie bekend 

Inmiddels is de voorkeurslocatie voor het AZC in Barneveld bekend: Nijkerkerweg 132 te Barneveld, in de nieuwbouwwijk Bloemendal.

 
Informatiebijeenkomst

De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst over het AZC in gemeente Barneveld op 11 mei 2023. Het programma van deze bijeenkomst is als volgt:

  • Van 16:00 tot 17:00 voor ondernemers;
  • Van 17:30 tot 18:30 voor maatschappelijke organisaties;
  • Van 19:30 tot 21:00 voor omwonenden en andere belangstellenden. 

Wij vinden dit programma te beperkt. Wij zouden graag zien dat omwoners voldoende ruimte hebben om vragen te stellen. Daarom hebben wij het college van Burgemeester en Wethouders de volgende vragen gesteld: 

  1. Bent u bereid de informatiebijeenkomst (onderdeel omwonenden en belanghebbenden) te verlengen, zodat de omwonenden voldoende tijd hebben om vragen te stellen? 
  2. Bent u bereid bij veel animo een extra informatiebijeenkomst te organiseren? 

Brief.

Download
Schriftelijke vragen AZC informatiebijeenkomst
Schriftelijke vragen AZC informatiebijee
Adobe Acrobat document 98.1 KB