· 

Wethouder appt in de groepsapp 'gaan we morgen een potje koersballen of biljarten?'

Raadslid Jarne van Schaik vraagt de Wethouder De Heer (CU): Wat kiest u morgen om met het college te gaan doen, koersballen of biljarten? Dit doet Jarne van Schaik tijdens de behandeling van de kaderbrief van de Valleihopper. Lees hier onder het verhaal terug van Jarne tijdens de gemeenteraad.

 

Ze stappen de auto in en gaan er naar toe.

Wethouder de Heer vraagt in de college appgroep gaan we een potje koersballen in Garderen of wordt het toch biljarten in Barneveld? Twee activiteiten die we morgen kunnen kiezen uit het activiteitenaanbod van Welzijn Barneveld appt ze vol trots. Daar zijn de mannen snel uit. Biljarten natuurlijk. Ze stappen de auto in en gaan er naar toe! Het lijkt zo vanzelf sprekend dit tot dat je als inwoner een beperking heb en dit niet kan doen…

 

Meedoen is vanzelfsprekend in Barneveld.

Om die rede hebben acht gemeenten de handen ineen geslagen voor onze inwoners. Als jij niet meer zelf of met hulp van familie of vrienden het vervoer kan organiseren, zorgt de gemeente ervoor dat jij morgen toch naar koersballen of biljarden kan gaan. Want meedoen is vanzelfsprekend in Barneveld en ongelofelijk belangrijk voor je waardigheid als mens.

 

De gebruiker(/gemeente) betaald.

Om deze voorziening te bekostigen dragen de gebruikers en gemeenten samen de kosten. Alleen hoe verdelen we de kosten met elkaar? Daarin staat voor de VVD het principe ‘de gebruiker(/gemeente) betaald’ centraal.

 

Een verdeling op basis van inwonersaantal zegt niets over de mate van gebruik van de voorziening in een gemeenschap. Het aantal ritten daarin tegen wel. Natuurlijk begrijp ik dat het college dit morgen niet veranderd heeft en overleg vraagt. Daarom heb ik het amendement zo gemaakt dat college oproep om in de regio te pleiten voor een verdeling van de kosten van het beheerbureau op basis van het aantal ritten en niet langer op basis van inwonersaantal.

 

Wijzigingsvoorstel.

Het amendement is verworpen tijdens de gemeenteraadvergadering van 31 mei 2023.

 

Download
Amendement
31.05.2023
Amendement 6 VVD Kosten beheerbureau Val
Adobe Acrobat document 62.0 KB

Barneveldse Krant.

VVD: ‘Verdeel de kosten Valleihopper op basis van gebruik van gebruik en niet op basis van aantal inwoners’ lees artikel hier.