Geven we jongeren voorrang of zetten we ze voor een rood stoplicht?

Je bent een jongere en je bent op zoek naar een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld omdat je wel een woning wilt kopen, maar je financiële situatie dat niet toelaat. Wij willen dat jongeren in onze gemeente kunnen wonen, leven en mee kunnen doen in de maatschappij. Tijdens de commissie grondgebied van 30 november 2023 voerde Gerben Evers het woord over de gewijzigde Huisvestingsverordening. Dit is een beleidsstuk waarin de spelregels staan die gelden bij het toewijzen van een sociale huurwoning, bijvoorbeeld over wie er voorrang krijgt. 

 

Voorrang geven aan jongeren of senioren? 

In het raadsvoorstel is opgenomen: 'De voorrangsregels zijn verder uitgebreid met het verlenen van voorrang aan senioren of jongeren'. Wij vinden dat naast de senioren de jongeren voorrang moeten krijgen. Dat is geen zaak van 'of', maar 'en'.

 

 

 Jongeren hebben minder slagingskans bij toewijzing

Uit de cijfers blijkt dat van de actief woningzoekenden 47% 34 jaar of jonger is. Daarnaast blijkt dat de groep tot 34 jaar een lagere slagingskans heeft dat de oudere groepen erboven. Dat wordt mede veroorzaakt door het aanbodmodel, waarbij het aantal jaren dat de woningzoekende inschreven staat bij Huiswaarts.nu een zwaarwegende factor is. Moeten de ouders van een nog ongeboren baby deze alvast inschrijven, zodat die op latere leeftijd meer kans maakt op een sociale huurwoning? De vraag is dan ook: geeft de gemeente daadwerkelijk voorrang aan jongeren, of wordt door het hanteren van het aanbodmodel de jongere juist voor het rode stoplicht gezet? 

 

 

"Moeten de ouders van een nog ongeboren baby deze alvast inschrijven, zodat die op latere leeftijd meer kans maakt op een sociale huurwoning?"


Verkorten wachttijden

Om de wachttijden voor een sociale huurwoning te verkorten, zou ook aan tijdelijke woningen gedacht kunnen worden. Deze woningen kunnen vervolgens toegewezen worden aan bijvoorbeeld de jongeren. Vanuit deze woningen kunnen de jongeren deelnemen aan onze maatschappij, gaan werken en een start maken op  de woningmarkt. Wij roepen dan ook ons college op: geef de jongere een toekomst op de woningmarkt!