· 

Zonder veiligheid, geen vrijheid

Tijdens de raadsvergadering van 13 december 2023 is het integraal veiligheidsplan besproken. Raadslid Jarne van Schaik voert namens de Barneveldse VVD het woord. Lees hieronder zijn verhaal terug. 

 

Er is géén belangrijker verantwoordelijkheid voor ons dan Barneveld veilig te houden. Vanuit allerlei kanten wordt onze veiligheid bedreigd. Om de bedreiging aan te pakken is er een effectieve aanpak nodig. Een strijd die we met elkaar op meerdere fronten continu moeten voeren. De vraag is nu of de burgemeester met dit veiligheidsplan de juiste prioriteiten en aanvalstactiek inzet?

 

We staan op een belangrijk kruispunt. Er is immers meer nodig om de strijd tegen de drugscriminelen en mensenhandel te stoppen. Maar ook om zorgfraude aan te pakken. De handdoek in de ring gooien is geen optie. Het is een goede zaak dat deze drie prioriteiten boven aan het lijstje van deze burgemeester staan.

 

Tevens ben ik blij terug te lezen dat diverse prioriteiten uit ons eerdere initiatiefvoorstel en schriftelijke vragen terug te vinden zijn in dit veiligheidsplan. Uiteraard is er ruimte om het nog beter te doen. Daarom wil de VVD nog drie aandachtspunten meegeven:

1. Zorg voor extra veiligheidscamera’s en ANPR-camera’s in alle dorpen. Zet ook de mobiele veiligheidscamera direct in als artikel 151 van de gemeentewet dit toelaat. Onze steun heeft u.

2. Zorg voor actieve zichtbaarheid in alle wijken om terug te komen in de haarvaten van onze samenleving. Daarnaast investeer in extra capaciteit voor het uitvoeren van bibob-toetsing

3. Organiseer eens per tweejaar een veiligheidsdag voor inwoners.

 

Naast deze drie aandachtspunten wil ik vandaag aandacht vragen voor vandalisme. Het moedwillig beschadigen of vernielen maakt veel inwoners en ondernemers boos. Van een eigendom van een ander blijf je af. Vandalisme moeten we wat mij betreft hard aanpakken. Het raakt namelijk het gevoel van veiligheid. Een belangrijke eerste stap om vandalisme aan te pakken is in mijn ogen om te investeren in alle vormen van cameratoezicht, zodat we de vandalen in beeld krijgen en kunnen aanpakken.  

 

Veiligheid is geen rustig bezit. Het vraagt continu aandacht. Zonder veiligheid geen vrijheid. Afgelopen zomer hebben we voor het eerst een veiligheidsdag georganiseerd als gemeente. Dit was met ruim 10.000 bezoekers een succes te noemen. De burgemeester heeft aangegeven dit eens per vierjaar te willen organiseren. De eerstvolgende keer is dan pas in 2027. Dat vind ik veel te lang duren. Ik stel voor elke tweejaar een veiligheidsdag te organiseren. Ik dien hier voor een motie in.

 

In de strijd tegen drugscriminelen en mensenhandel verwacht ik dat de burgemeester alles op alles gaat zetten om Barneveld veilig te houden. Als er signalen zijn dat er meer nodig is dan roep ik de burgemeester op hier niet mee te wachten tot een kadernota, begroting of nieuw veiligheidsplan dan verwacht ik direct actie. 

 

Jarne van Schaik

Raadslid

 

Motie.

Download
Motie veiligheidsdag
13.12.2023
Motie VVD Veiligheidsdag.pdf
Adobe Acrobat document 35.7 KB