De slager die zijn eigen vlees keurt?

Sinds november 2023 ervaart een deel van de inwoners van woonwijk Bloemendal én Holzenbosch wateroverlast. Het college heeft laten weten een onderzoek te starten. Gerben stelde het college een aantal vragen naar aanleiding van deze berichtgeving tijdens de commissie Grondgebied van 25 januari 2024.

 

Onderzoek naar watersysteem en eventuele vervolg acties

Onderzoek naar watersysteem en eventuele vervolgacties

Het  college heeft besloten tot een onderzoek naar het watersysteem, waaruit eventuele vervolgacties voortkomen. Daarbij heeft het college samen met Arcadis een plan van aanpak gemaakt voor het onderzoek. Arcadis is geen onbekende van de wijk Bloemendaal aan gezien zij betrokken waren bij het opstellen van het  waterhuishoudingsplan voor de wijk. Dit klinkt als de slager, Arcadis, die haar eigen vlees keurt? Bovendien levert dit nog niks op voor de kersverse bewoners van Bloemendal, die schade en aanvullende kosten hebben vanwege de wateroverlast. Dit vinden wij vervelend.


Daarom stellen wij het college de volgende vragen:  

  1. Waarom heeft het college ervoor gekozen de opsteller van het plan, Arcadis, te vragen om het onderzoek uit te voeren? Had hier niet beter een ander adviesbureau voor gevraagd kunnen worden?
  2. In het memo lezen we de onderzoeksaanpak terug. Daarin missen wij de toetsing van het waterhuishoudingsplan. Gaat er nu alleen onderzoek gegaan worden wat de aannemer mogelijk mis heeft gedaan? Of wordt het werk van Arcadis ook nader onderzocht?
  3. Wat gaat de gemeente doen met en voor de bewoners die nu met de schade zitten? 

Daarnaast maken wij ons zorgen over de waterhuishouding van de huidige en toekomstige nieuwbouwwijken. Daarom stelden wij het college de volgende vraag:

  • Wat gaat de wethouder doen om te zorgen dat de waterhuishouding in toekomstige woonwijken op orde is?

Vergadering terugkijken?

Dat kan! De gemeente zend de vergaderingen live uit. Tevens zijn deze terug te kijken. De vergadering van 25 januari 2024 kan je hier terugkijken.