· 

Beheer van de wolf is noodzakelijk

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2024 is de motie vreemd aan de agenda voor de SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie over beheersing van de wolven besproken. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug. 

 

Noodzakelijk.

De Barneveldse VVD is van mening dat beheer van de wolf noodzakelijk is. Het sterk gestegen aantal wolven op de Veluwe, ook buiten het leefgebied, zorgt voor de vraag wat een acceptabel aantal is waarbij mens en dier zonder al te veel problemen naast elkaar kunnen leven. 

 

Herhaling van zetten. 

De motie die we vandaag bespreken is wel een herhaling van zetten. In oktober vorig jaar hebben de Veluwse burgemeesters een brief gestuurd aan de provincie over de wolf. Met daarin een oproep van gelijke strekking.  

 

Provincie presenteert aanpak probleemwolf en ruimere subsidieregeling.

Recent is de verantwoordelijke gedeputeerde gekomen met een plan voor een ruimere subsidieregeling voor wolvenrasters en een aanpak om de probleemwolven te beheren. Zodra de Europese Commissie instemt met de verlaging van de beschermde status kan de probleemwolf aangepakt worden. De provincie is voornemers 1 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen.  

 

Focus op onze lokale verantwoordelijkheden.

We bespreken vanavond een sympathieke motie. Ik wil benadrukken dat de aanpak van de wolf een taak is van de provincie. Laten we dat vooral zo houden. Met deze strikte rolverdeling kunnen we als gemeente onze schaarse ambtelijke capaciteit en financiële middelen besteden aan de lokale uitdagingen waar we over gaan en verantwoordelijkheid voordragen.

  

Vergadering terugkijken?

Dat kan! De gemeente zend de vergaderingen live uit. Tevens zijn deze terug te kijken. De vergadering van 7 februari 2024 kan je hier terugkijken. 

 

Inbreng van Jarne.