· 

Zorg veiligstellen belangrijkste opgave

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2024 is de decentralisatie beschermd wonen en beschermd thuis besproken. Als gemeente worden verantwoordelijk voor beschermd wonen en beschermd thuis waar dit eerst opgepakt werd door de centrumgemeente. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug. 

 

Decentralisatie met een controversieel wetsvoorstel.

We staan aan de vooravond van de zogenoemde verdere decentralisatie van beschermd wonen en beschermd thuis. Alles staat in de startblokken. Zelfs met een controversieel verklaard wetsvoorstel en de gesprekken aan de formatietafel wordt er doorgezet met dit stuk. 

 

Zorg veiligstellen belangrijkste opgave.

En bespreken we vanavond als gemeenteraad het visiedocument met daarin de leidende principes, ambities en samenwerkingsafspraken voor de decentralisatie. Voor mij staat vanavond 1 ding centraal en dat is de zorg veiligstellen voor deze kwetsbare doelgroep. Het mag niet zo zijn dat deze kwetsbare doelgroep last krijgt van de keuzes die wij maken. Ondanks de eerste signalen positief zijn vraag ik de wethouder hier vinger aan de pols te houden.  

 

Innovatietafels moeten resultaat opleveren. 

Tijdens de commissievergadering heeft de VVD haar zorgen geuit over de vrijblijvendheid van innovatietafels. Wij zijn groot voorstander van innovatie ook binnen beschermd wonen en beschermd thuis alleen verwachten wij wel resultaat van deze tafels in de vorm van kwaliteitsverbetering en efficiency slagen.  

 

Evaluatie opbrengst innovatietafels.

Om te kunnen instemmen met dit raadsvoorstel vraag ik een toezegging van de wethouder om alles op alles te zetten om met concrete resultaten van de innovatietafels te komen en deze na het eerste jaar ook te delen met de gemeenteraad ter evaluatie.

  

Vergadering terugkijken?

Dat kan! De gemeente zend de vergaderingen live uit. Tevens zijn deze terug te kijken. De vergadering van 7 februari 2024 kan je hier terugkijken. 

 

Inbreng van Jarne.