· 

Meer nodig om ondermijnende criminaliteit aan te pakken

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2024 is het rekenkameronderzoek ondermijning besproken. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op ondermijnende criminaliteit. Er is meer nodig in de aanpak van ondermijnende criminaliteit aldus de Barneveldse VVD. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug. 

 

Kwetsbaarheden aanpakken. 

We kunnen in Barneveld niet de andere kant op kijken wanneer het gaat om over ondermijnende criminaliteit. Het is overal, van alle kanten wordt onze veiligheid bedreigd. Volgens de rekenkamer opereren we, als gemeente, daadkrachtig. Echter is de aanpak kwetsbaar, de gemeente heeft nog onvoldoende zicht op ondermijnende criminaliteit en er is beperkte ambtelijke capaciteit beschikbaar. De vraag is dan ook: “Hoe pakken we die kwetsbaarheden  aan?”.  

 

Neus op de feiten. 

De rekenkamer drukt ons met de neus op de feiten. Zo is het een feit dat er in de strijd tegen drugscriminelen en mensenhandel meer nodig is. De strijd op ondermijning mogen én gaan we niet verliezen. Er staat echt wat op het spel, namelijk onze veiligheid en vrijheid. Veiligheid is immers geen rustig bezit. Het vraagt continu om aandacht.

 

Drie voorstellen. 

Bij de behandeling van het veiligheidsplan in december heb ik aangegeven dat als er signalen zijn dat er meer nodig is en de burgemeester niet moet wachten tot een kadernota, begroting of een nieuw veiligheidsplan. De Barneveldse VVD verwacht dan directe actie. Het rapport van de rekenkamer geeft aanleiding voor de Barneveldse VVD om concreet drie zaken aan de orde te stellen namelijk:

 

1.  Vergroten capaciteit team Veiligheid

De beperkte ambtelijke capaciteit moeten we niet alleen effectief inzetten, maar er is ook versterking van het team veiligheid nodig. Op het punt van de Bibob-toetsing moeten we vanavond doorpakken. De voorgestelde Bibob-coördinator moet er gaan komen. Om het college de opdracht te geven om de vacature op de website te plaatsen. We kunnen niet langer wachten op deze broodnodige versterking. Ons dringende advies is niet te wachten tot de begrotingsbehandeling in november.

 

2.  Pak de 6 slechtst scorende vakantieparken aan

Ik wil dat de burgemeester ambtelijke capaciteit vrij gaat maken om op de zes slechtst scorende vakantieparken uit het onderzoek controles te gaan uitvoeren én intensiveren. “Ingrijpen wordt bestempeld als noodzakelijk” volgens de rekenkamer. Ik vraag op dit punt een toezegging van de burgemeester om dit zo snel mogelijk op te pakken en de raad te informeren over de voortgang en de resultaten.

 

3.  Zorg dat het team veiligheid staat als een huis

De Barneveldse VVD staat voor een sterk en goed georganiseerde veiligheids-aanpak. De burgemeester moet ervoor zorgen dat het veiligheidsteam staat als een huis. We hebben recent ons veiligheidsplan aangescherpt en prioriteiten gesteld. Voor de Barneveldse VVD is het nu vooral belangrijk dat we de ambtelijke capaciteit op orde brengen en resultaten gaan boeken in onze dorpen. Zodat inwoners gaan zien dat we de strijd aangaan met ondermijnende criminaliteit en Barneveld veiliger maken.

 

Werkbezoek aan Breda.

Afgelopen maandag heeft de Barneveldse VVD een werkbezoek gebracht aan de Bredase VVD. In een gesprek met de wethouder en fractie daar hebben we uitgebreid gesproken over hoe ze daar ondermijning verder kunnen aanpakken en veiligheidsgevoel voor inwoners verbeteren. Binnenkort zal ik via de agendacommissie met voorstel komen om daar nader over te spreken.

 

Ik wil de rekenkamer en onderzoeker heel hartelijk bedanken voor het geleverde werk. De strijd voor een veilig Barneveld stopt vanavond niet, deze gaat door. U zal de Barneveldse VVD aan uw zijde vinden bij het knokken voor een veilige gemeente.   

 

Vergadering terugkijken?

Dat kan! De gemeente zend de vergaderingen live uit. Tevens zijn deze terug te kijken. De vergadering van 14 maart 2024 kan je hier terugkijken. 

 

Jarne in debat.