· 

Duurzame keuzes monitoren vraagt om een duidelijk vertrekpunt

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2024 is de monitor programma duurzaamheid besproken. In het debat is gesproken over welke indicatoren we willen gaan monitoren om de duurzaamheidsdoelstellingen stap voor stap te gaan halen. De Barneveldse VVD kiest voor slimme en duurzame oplossing die kunnen rekenen op draagvlak in onze samenleving. Lees hier de inbreng van fractievoorzitter Jarne van Schaik terug. 

 

Barneveld gaat verduurzamen.  

Barneveld gaat verduurzamen. Daarvoor zijn we samen stappen aan het zetten om gestelde duurzaamheidsdoelen te halen. Dat zijn flinke veranderingen, die om enerzijds om verstandige keuzes en anderzijds om draagvlak van onze inwoners vragen. Echter dragen de huidige activiteiten wel bij aan het behalen van die duurzaamheidsdoelen?

 

Zitten we op het goede spoor. 

Om te volgen welke stappen er gezet worden, willen we met elkaar komen tot een duurzaamheidsmonitor. Deze monitor moet ons inzicht geven of we op het goede spoor zitten. Bij het opstellen van de monitor is de wethouder ertegen aangelopen dat niet alle plannen en beleid meetbare indicatoren hebben. Er ontbreekt een vertrekpunt. Dit maakt monitoring lastig.

 

Welke vertrekpunt kiezen we.

Het ontbrekende vertrekpunt wil de wethouder oplossen door in de monitor enkele indicatoren toe te voegen. Ondanks dat ik deze pragmatische oplossing kan waarderen, lijkt een zorgvuldige afweging te ontbreken. Zijn deze indicatoren het juiste uitgangspunt voor deze monitor? Deze nieuwe indicatoren zijn namelijk niet bij het vaststellen en beoordelen van het beleid meegenomen. Hiermee lopen we het risico dat we over een paar jaar tot de conclusie kunnen komen dat de indicatoren die we later hebben toegevoegd, de activiteiten meten maar niet helpen bij  het behalen van de  bestaande duurzaamheidsdoelstellingen  

 

Evaluatie van de monitor. 

In de commissievergadering zat ik op de gedachte lijn om beslispunt twee volledig te schrappen uit het raadsvoorstel middels een amendement. Echter heeft deze wethouder mij overtuigd gewoon te gaan starten met deze monitor. Zo kunnen we al werkende leren en de monitor beter maken met elkaar. Wel zou ik willen voorstellen een evaluatie in te bouwen met elkaar om tijdig de nieuwe indicatoren te evalueren. Meten we nu echt wat we willen weten en draagt dit bij aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen? Zodat we de kans hebben  de monitor en bijbehorende aanpak tussentijds beter te maken en indicatoren te kiezen die ons helpen de juiste keuzes te maken. Hiervoor dien ik een motie in.

 

Vergadering terugkijken?

Dat kan! De gemeente zend de vergaderingen live uit. Tevens zijn deze terug te kijken. De vergadering van 14 maart 2024 kan je hier terugkijken. 

 

Jarne in debat.