Opnieuw extra kosten rouwcentrum: "Dit valt rauw op ons dak".

Dinsdagavond 2 april 2024 werd in de commissie Bestuur opnieuw het rouwcentrum De Plantage besproken. Gerben Evers voerde voor de Barneveldse VVD het woord. 

 

Wat voorafging. 

In 2019 werd het voorstel van het college nog teruggestuurd voor verdere aanpassingen. Waarna in 2020 door de meerderheid van de raad ingestemd werd met de renovatie en uitbreiding van het rouwcentrum De Plantage. Het standpunt van de Barneveldse VVD was destijds al: doe het in een keer goed, zodoende stemden wij tegen het voorstel. Met de renovatie en uitbreiding zou 721.000 euro gemoeid zijn.

 

Zou, want in 2022 vroeg het Barneveldse college van Burgemeester en wethouders een aanvullend krediet van  319.000 euro. Tijdens de behandeling van dat voorstel in de raad van mei 2022 hebben wij opnieuw tegengestemd. Daarnaast stelden wij, samen met PRO'98, CDA en BI voor om het voorstel aan te passen, zodat er geen aanvullend krediet verleend zou worden, maar dat er na 6 maanden opnieuw een berekening gedaan zou zijn in de veronderstelling dat dan de grondstofprijzen genormaliseerd zouden zijn. Ook spraken wij opnieuw uit dat wij liever (ver)nieuwbouw hadden gezien, echter was dat niet de voorliggende keuze. Daarnaast spraken wij ook uit dat een goede, deugdelijke verbetering van het gebouw belangrijker is dan de snelheid waarop deze gerealiseerd word. Vervolgens is in 2023 het uitgebreide en gerenoveerde rouwcentrum opnieuw in gebruik genomen.

 

Huidige voorstel: dakrenovatie. 

Na de ingebruikname van het uitgebreide en gerenoveerde rouwcentrum blijkt dat de vochthuishouding in het oude gedeelte verstoort is. Zodoende is de noodzaak ontstaan om over te gaan tot de renovatie van het dak. De kosten? 179.000 euro (exclusief de kapitaallasten)! Tijdens de commissie vergadering van 2 april 2024 hebben wij het voorstel besproken. Waarbij wij het college de volgende vragen hebben gesteld: 

  1. Uit het voorliggende voorstel blijkt dat de interne vochthuishouding verstoort is, waardoor er in het oude gedeelte lekkages ontstaan. Wij zijn van mening dat er een kwalitatief goed rouwcentrum moet zijn. Daar horen lekkages niet bij. Dit probleem moet in een keer, goed, opgelost worden. We hadden liever gezien dat de aanpak van het rouwcentrum ((ver)nieuwbouw) in een keer was gedaan. Hoe kan het zo zijn dat er bij de renovatie geen of onvoldoende rekening is gehouden met de interne vochthuishouding?
  2. Het kostenplaatje. U vraagt een budget van 179.000 euro. Zijn alle kosten (voor de dakrenovatie, maar ook overige kosten) in beeld en is het gevraagde budget ditmaal wel toereikend?