· 

Garderen, een fantastische woonkern!

Afgelopen woensdag werd in de Raadsvergadering de Deelvisie Garderen besproken. Raadslid Gerben Evers mocht op dit thema zijn 'maiden speech' houden. Dat wil zeggen dat dit zijn eerste bijdrage was als raadslid. Een mooie eerste spreektekst over een mooi dorp! Lees hieronder de bijdrage. 

 

Een maidenspeech. Een eerste keer. Ik vergelijk het maar met een eerste ballonvaart. Afgelopen donderdag werd een nieuwe luchtballon in de vorm van een uiltje in gebruik genomen. Voor aftrap van zo'n vaart wordt de ballon ‘gedoopt’, in dit geval mochten twee vrienden en ikzelf die handeling verrichten. De eerste vaart heet dan een maidenflight. Na een maidenflight volgen vaak nog vele mooie avonturen. Dat brengt mij bij het raadslidmaatschap. Dat zijn ook mooie avonturen én het kost ook veel avonduren. En dan nu de deelvisie.

 

We moeten bouwen, maar waar?

We moeten bouwen. Bouwen voor onze jeugd. Bouwen voor onze gezinnen. Bouwen voor onze ouderen en voor iedereen die zich in de eigen regio wil vestigen. Maar waar gaan we bouwen? Dat is de hoofdvraag in deze visie. Antwoord: overal wel wat. Zowel inbreiding als uitbreiding. Dit is belangrijk om de lokale samenleving en haar voorzieningenniveau op peil te houden. Zodoende vinden wij het goed om Garderen te laten groeien. De vraag is alleen: kan de infrastructuur dit wel aan? 

 

We moeten bouwen, maar hoe komen we bij die woningen?  

Want daar waar woningen komen, komen ook auto’s. Daar waar auto’s komen, is ook vraag naar een goede bereikbaarheid van de woningen. Zo is de Hoge Boeschoterweg bij deze visie toe aan een upgrade, omdat de huidige weg niet een ontsluiting van 100 woningen kan waarborgen. Maar wanneer gaat dat gebeuren en op wiens grond? Dat is mij in elk geval niet duidelijk. Moet er dan net zolang op een aangepaste weg gewacht worden als op de rondweg bij Barneveld? Of krijgt Garderen een eigen rondweg? Graag een toelichting van de wethouder.

 

We moeten bouwen, maar waar gaan we parkeren? 

Daar waar gewoond wordt, moet de auto geparkeerd kunnen worden. Een autovrije woonomgeving zou prima kunnen… in steden zoals Amsterdam en Utrecht, waar voldoende OV aanwezig is, maar niet in gemeentes zoals Barneveld. En al zeker niet in kernen als Garderen. Hoe komt een kind dan naar de zwemles, de Flying Bikes of de schaakvereniging? Een autovrije wijk past niet in een gemeente als Barneveld, zolang faciliteiten als het OV en deelmobiliteit niet goed geborgd zijn. Zodoende dien ik een amendement waarmee de autovrije woonwijk geschrapt wordt uit de visie.

 

Voorzitter, ik sluit af maar niet voordat ik heb gezegd dat ik trots ben op het feit dat ik vanavond mijn maidenspeech heb mogen houden. Allicht dat we op termijn over een nog mooier Garderen kunnen ballonvaren en dat ik daar een fantastisch mooi dorp zie met nieuwe en bestaande woningen die goed bereikbaar zijn én waarbij geparkeerd kan worden.

 

Amendement

Download
Geen autoluwe wijken.
03.07.2024
Amendement 24-48 VVD - geen autoluwe wij
Adobe Acrobat document 85.9 KB