· 

Geen sloopmeters bij woningsplitsing

Afgelopen woensdagavond werd in de Raadsvergadering het lokale functieveranderingsbeleid besproken. Daarin gaat het onder andere over het toepassen van sloopmeters bij woningsplitsing. Daarmee maak je het moeilijker om een woning te mogen splitsen. Maar willen we dat eigenlijk wel, met het huidige woningtekort? Lees hier de bijdrage van raadslid Gerben Evers terug.

 

Ik wil 1 punt bespreken vanavond, namelijk: het moet makkelijker gemaakt worden voor mensen om hun woning in tweeën te splitsen, zodat er nieuwe woningen ontstaan voor bijvoorbeeld kinderen of ouders. Dat kan makkelijker gemaakt worden door geen sloopmeters te rekenen. Zodoende dien ik een amendement in. Het amendement is ook ondertekend door CDA, BI, Lid Bos, Pro'98 en SGP. Ik zal kort uitleggen waarom er geen sloopmeters gerekend moeten worden.

 

Van huizencrisis naar woningnood

In het verleden is besloten om voor het splitsen van woningen sloopmeters te vragen. Dit kwam voort het feit dat de provincie ons, middels het woningcontingent, een maximaal aantal te realiseren woningen gaf. Elke woningsplitsing ging ten koste van een nieuwbouwwoning. Dit was ten tijde van de huizencrisis waarin de huizenprijzen daalden en er woningen leegstonden. Hoe anders is dat nu? Er is nu grote vraag naar woningen. 

 

Oplossing voor bepaalde doelgroepen

Daarnaast kan het splitsen van woningen uitkomst bieden voor bepaalde doelgroepen, mits dit een voor hun betaalbare optie is. Sloopmeters vragen voor woningsplitsing brengt extra kosten met zich mee en zet die betaalbaarheid verder onder druk. 

 

Geen extra steen en wettelijk niet verplicht

Tevens zijn sloopmeters bedacht om het buitengebied te ontstenen, maar met het puur splitsen van een woning komt er geen extra steen bij. Ook is het rekenen van sloopmeters bij woningsplitsing wettelijk niet verplicht. 

 

Oneigenlijk gebruik tegengaan

Afsluitend, natuurlijk kan het niet de bedoeling zijn dat er oneigenlijke woningsplitsing gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld door eerst een grote woning te bouwen en een paar jaar later deze te splitsen. Daarom verzoeken wij het college tevens te bekijken hoe dit voorkomen kan worden.

 

Amendement

Download
Geen sloopmeters bij woningsplitsing
03.07.2024
Amendement 24-32 VVD; CDA; SGP; Pro'98 S
Adobe Acrobat document 128.9 KB