· 

Is deze begroting ervoor de gemeente, of voor de inwoners en ondernemers?

Voor mij draaien deze begrotingsplannen om jou, de burger. Deze begroting gaat over al die hardwerkende inwoners en ondernemers van wie de portemonnee onder druk staat. Inwoners en ondernemers die zich hardop afvragen of hun geldzorgen wel gezien worden. Of deze begroting wel om hun draait. 

 

Wat ik zie is een coalitie die elkaar steeds steviger vast probeert te houden. De oogkleppen gaan op en het enige wat nog telt is koers houden. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, want het is juist zaak dat we samen de problemen in het leven van onze inwoners oplossen. 

 

Om problemen op te lossen heeft de Barneveldse VVD vanavond vijf prioriteiten. We maken scherpe keuzes met een uitgestoken hand. Zodat deze begroting weer gaat draaien om onze hardwerkende inwoners en ondernemers. 

 

Prioriteit 1: Eerst geld verdienen daarna pas uitgeven.

Als we deze koers vasthouden en geen andere keuzes durven te maken met elkaar, zal de belasting voor onze inwoners en ondernemers verder toenemen. Volgend jaar zijn de gemeentelijke uitgaven al hoger dan onze inkomsten.  

 

Als we dit uitgavepatroon blijven doorzetten dan zullen inwoners en ondernemers op termijn steeds meer belastingen moeten gaan betalen aan collectieve voorzieningen. Als het even tegenzit bij inwoners en ondernemers komen ze in de knel. 

 

Het is daarom zaak ons groeiende uitgavepatroon kritisch tegen het licht te houden én te zorgen dat de rekening niet bij de inwoners en ondernemers terechtkomt. Het is onze taak niet om de lasten te verzwaren, maar om verdere economische groei mogelijk te maken en ruim baan te geven aan innovatieve ondernemers.  

 

Concreet wil de Barneveldse VVD dat de rekening niet bij de inwoners en ondernemers wordt neergelegd.  

 

Prioriteit 2: Geld voor in de portemonnee.

Afgelopen tijd is het leven een stuk duurder geworden. Dat merken we allemaal in onze portemonnee, elke dag weer opnieuw. Of dit nu aan de benzinepomp is of bij het afrekenen van de boodschappen. Veel inwoners zijn aan het einde van de maand toch wéér met potjes aan het schuiven om alle rekeningen te kunnen betalen.  

 

Wat je dan wil, is dat er partijen zijn die jouw problemen zien, serieus nemen en actie ondernemen. Wethouders die 7 dagen in de week keihard werken en alles uit de kast trekken om het leven betaalbaar te houden. Zodat mensen zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen waar ze hun geld aan uit willen geven. Dat is de mentaliteit die keihard nodig is in dit gemeentehuis. Elke euro doet ertoe. Voor die strijd staat ik hier vanavond. 

 

Concreet wil de Barneveldse VVD de voorgestelde lastenverhogingen een stuk verlagen zodat inwoners en ondernemers meer geld in hun portemonnee overhouden volgend jaar.

 

Prioriteit 3: Investeren in de dorpen.

Ik wil dat het in alle dorpen een fijne plek is om te leven. Een plek waar je veilig bent en voelt. Waar ruimte is om je talenten te ontdekken. Waar mensen lekker kunnen sporten en kunnen genieten van een theatervoorstelling. Dat vraagt op zijn tijd om passende investeringen en politieke lef. 

 

Ik wil vanavond doorpakken op de realisatie van een nieuwe sporthal op de plek van ‘t Kamphuis in Kootwijkerbroek. Daar moeten we geld voor vrij maken. Dit om het achterlopende voorzieningenniveau in Kootwijkerbroek aan te pakken én een sporthal te bouwen die klaar is voor de verdere groei van het dorp.  

 

Concreet wil de Barneveldse VVD vanavond het benodigde extra geld voor de sporthal beschikbaar stellen en de wethouder de opdracht geven aan de slag te gaan.

 

Prioriteit 4: Sparen kan de wethouder leren, realistisch begroten ook.

Laten we ook eerlijk zijn met elkaar. Terughoudend omgaan met belastinggeld is voor deze wethouders best wel een beetje lastig gebleken. Ze willen alles hebben, keuzes maken is nog lastig en ze zijn bereid zonder er al te lang over na te denken het hele spaarvarken ervoor kapot te slaan en daarnaast nog extra geld te lenen. Alleen is dat nu wel zo verstandig om te doen? Het is juist nu nodig dat we de reserves verder gaan aanvullen voor de onzekere tijd die voor ons ligt.  

 

Daarnaast is het belangrijk om realistisch te begroten om zicht te houden op onze financiën. Hiervoor is grip op de risico's vereist. De VVD ziet bijvoorbeeld voor het toenemende aantal WOZ-bezwaren dat wordt toegekend geen risicoparagraaf of kostenpost in de huidige begroting. We willen dat dit wordt meegenomen in de begroting van 2025 en verder. Hiervoor dienen we een motie in. 

 

Prioriteit 5: Grip op verliezen.

De afgelopen jaren zijn er vele tussentijdse winstnemingen genomen op de verkoop van gemeentelijke gronden. Tot deze tussentijdse winstnemingen wordt de gemeente verplicht. Alleen zien we vandaag de dag ook dat de verkoop van grond vaker zorgt voor verliezen. Ondanks de aanhoudende vraag naar nieuwe woningen en bedrijventerreinen. 

 

Het is belangrijk dat we beter leren omgaan met deze verliezen van het grondbedrijf. De verliezen moeten in onze ogen worden opgevangen vanuit de eerdere genomen tussentijdse winstnemingen. Uiteindelijk gaat het er om dat het grondbedrijf onder aan de streep geld oplevert én van maatschappelijke meerwaarde is door voldoende en passende woningen en bedrijventerreinen op te leveren. 

 

Concreet wil de Barneveldse VVD vanavond een bestemmingsreserve open waarin tussentijdse winstnemingen op gronden worden gestort. Zodat bij verliezen deze uit de opgebouwde reserve opgevangen kunnen worden.

 

Keuzes maken. Richting geven.

Het is nu de tijd om scherpe keuzes te durven maken en niet uitstellen tot morgen. Geen problemen doorschuiven naar volgende generaties maar de grip op onze centen terugpakken. Bezuinigen waar het moet, investeren waar het kan. Zo bereiden we ons voor op financieel zwaar weer.  

 

Voorstellen.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Theo Bos diverse moties en amendement ingediend. 

Download
Amendement geen belastingverhoging van 4 procent
08.11.2023
Amendement 6 VVD Geen belastingverhoging
Adobe Acrobat document 83.9 KB
Download
Amendement bouw sporthal in Kootwijkerbroek
08.11.2023
Amendement 11 VVD Bouwen Sporthal in Koo
Adobe Acrobat document 92.0 KB
Download
Motie gegronde WOZ-bezwaren meenemen in de begroting
08.11.2023
Motie 7 VVD Gegronde WOZ-bezwaren meenem
Adobe Acrobat document 35.4 KB
Download
Amendement opbouw bestemmingsreserve grondexploitatie
08.11.2023
Amendement 8 VVD Opbouwen bestemmingsres
Adobe Acrobat document 34.4 KB

Livestream.

De vergadering is ook live en achteraf te bekijken via de webcast via deze link.