· 

Politieke en financiële beschouwingen: Hoeveel geld zit er nog in uw portemonnee?

Tijdens de politieke en financiële beschouwingen op 28 juni 2023 is door de gemeenteraad de Jaarverslaggeving 2022, 1e Tussenrapportage 2023 en Kadernota 2024-2027 besproken. Lees in dit artikel de inbreng van Theo Bos terug tijdens politieke en financiële beschouwingen in Barneveld.

 

Hoeveel geld zit er nog in uw portemonnee?

Bij veel hardwerkende inwoners en ondernemers in onze samenleving staat de portemonnee onder druk. Door de aanhoudende inflatie wordt alles duurder, van de boodschappen tot de volle tank. Het krantenartikel van een paar weken terug, dat de gemeente op zoek moet naar tientallen miljoenen euro’s, zorgt bij veel Barnevelders voor zorgen en vragen: waar stopt dit? Dat is heel begrijpelijk.

 

Om de geldzorgen op te lossen hebben we een besluitvaardig en daadkrachtig college nodig. Een college dat verstandige keuzes maakt om Barneveld vooruit te laten gaan. In het belangrijkste debat van het jaar is een stevige discussie over de voorgestelde oplossingen en maatregelen voor de langere termijn nodig voor Barneveld. Dat wij als liberale volkspartij daarin mogelijk andere keuzes maken dan deze coalitiepartijen maken is niet gek.

 

Het probleem in deze kadernota is echter dat dit college geen keuzes maakt en geen visie voor de langere termijn voor ogen heeft. Dat is problematisch. Wat moet je dan wel doen? Besturen van een gemeente is net als je theorie-examen voor de auto. Tijdens de vragen gevaarherkenning moet je in een paar seconde antwoord geven om telkens drie keuzes te maken namelijk: 1) remmen, 2) gas geven of 3) niets doen.

 

Laat ik u een voorbeeld geven. Dit college rijdt met een snelheid 130 kilometer per uur af op knooppunt A1/A30. Wat moeten ze dan doen? Dit college kiest in een paar seconde voor optie 3, niets doen. Al kunnen wij de standvastigheid van dit college om vast te houden aan een maximale snelheid van 130 kilometer en volle inzet op een oplossing voor knooppunt A1/A30 waarderen. In dit geval is remmen nodig om een verkeersongeluk te voorkomen. Zo’n keuze verwachten wij ook voor de portemonnee van onze inwoners en ondernemers. Remmen is niet altijd een makkelijke keuze, maar om ongelukken met onze schatkist te voorkomen wel nodig.

 

In het houdbaarheidsonderzoek van de VNG scoort de gemeente Barneveld over 2023 een 5. Maar dit is niet de eerste keer dat de gemeente laag scoort. In 2021 scoorden we een 4 en in 2022 een 4,5. Als dit een rapport was, bent u al drie keer blijven zitten. Volgens mij had u dan al lang van school gestuurd moeten zijn.

 

Om in de toekomst dit te kunnen voorkomen, dienen wij een motie in. Het streven van dit college om een sluitende begroting 2024 en ook een financieel meerjarenperspectief 2024-2027 aan te leveren is voor ons te vrijblijvend. Wij willen een resultaat afspraak maken. We dienen hier voor een motie in.

 

We staan voor vijf opgaves als Barneveld. Daar horen voor ons betreft vijf heldere keuzes bij. Ik neem u mee in mijn liberale blik op de toekomst.  

 

Opgave 1: Passende ontwikkeling van Barneveld

De komende 6,5 jaar hebben we met elkaar ruim 5400 woningen te bouwen. Om te zorgen dat starters, gezinnen en ouderen een betaalbare woning kunnen kopen in al onze dorpskernen zijn andere keuzes nodig. Door de stijgende kosten van bouwmaterialen en personeelskrapte moeten we creatiever worden en onze plannen durven aanpassen. De kosten opdrijvende eisen die we afgelopen jaren hebben gevraagd, moeten we durven te verlagen, zoals minder natuur inclusief bouwen en minder biodiversiteitseisen. Voorzitter, de wethouder heeft een toezegging gedaan in de commissie om de uiteenzetting van de kostenopbouw van een huizenprijs dit najaar te doen.

 

Opgave 2: Een duurzaam Barneveld

Als dit college stelt dat de gemeenteraad te hoge ambities heeft is het misschien goed om te kijken naar uw openingszin. Die luidt: “We gaan voluit door op de ingeslagen weg met de reeds gestelde ambitieuze duurzaamheidsdoelen”. Verduurzamen vinden wij goede zaak, maar wel op een slimme manier en met draagvlak van onze inwoners. Wij zouden willen zien dat dit college vooral tot haalbare en realistische duurzaamheidsdoelen komt die onze inwoners en ondernemers kunnen betalen en terugverdienen. 

 

Concreet stellen we voor de uitgestelde windenergie-plannen definitief te schrappen en zonnepanelen op landbouwgrond alleen toe te laten bij dubbelgebruik. We dienen hier voor een motie in.

 

Opgave 3: Waardevol landelijk gebied

Om de transitie mee te kunnen maken en te komen tot een waardevol landelijk gebied is verdraagzaamheid hard nodig. Geduld tonen. Dit is geen korte sprint. Dit is een marathon waarin we elkaar niet het oog mogen verliezen. Ook als boeren langer de tijd nodig hebben. Iedereen doet mee. Het zijn namelijk ingrijpende besluiten die aan de keukentafel gemaakt moeten worden.

 

Nederland kijkt naar de Veluwe voor oplossingen van meerdere crises. Dat kan maar één ding betekenen in onze ogen. Barneveld moet bijdragen om tot die oplossingen te komen. Daarvoor is geld nodig. Dat dient opgehaald te worden bij de minister, niet van onze spaarrekening. Ons huishoudboekje laat dit soort investeringen simpelweg niet toe. We dienen hier voor een amendement in.

 

Opgave 4: Een open en bereikbare gemeente

Onze inwoners en ondernemers staan centraal. Immers is de gemeente er voor onze inwoners en ondernemers en niet andersom. Dat feit moeten wij ons elke dag opnieuw realiseren. Het terugdringen van de regeldruk, bureaucratie en groei van de ambtelijke organisatie is nodig om doelgericht te kunnen blijven handelen.

 

Opgave 5: Iedereen doet mee

Regie houden over je eigen leven is belangrijk voor je waardigheid als mens. Als gemeente denken we al snel in groepen en generieke aanpakken. Wij willen kijken naar wat een individu nodig heeft om mee te kunnen doen. We plakken niet onnodig stickers en willen inzetten op normaliseren en passende zorg dicht bij huis aanbieden.

 

Daarnaast investeren we ook in sport. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Concreet willen we in Kootwijkerbroek een sporthal realiseren op de plek van ’t Kamphuis. Dat is in onze ogen nodig om de voorzieningen op niveau te brengen. We dienen hier voor samen met CDA, Pro'98 en ChristenUnie een motie in.

 

Huishoudboekje op orde

Om het huishoudboekje op orde te houden, verwachten wij van de wethouder dat hij het volgende doet: een kadernota leveren met voorgesteld beleid en keuzes.

 

Van dit college vragen we één ding. Maak keuzes en toon visie. Dat heeft u niet gedaan in deze kadernota. Barneveld verdient beter. Los het op of stap op! 

 

Voorstellen.

Tijdens de politieke en financiële beschouwingen heeft Theo Bos diverse moties en amendement ingediend. 

Download
Motie VVD Sluitend financieel meerjarenperspectief 2024-2027
28.06.2023
Motie VVD Sluitend financieel meerjarenp
Adobe Acrobat document 105.8 KB
Download
Motie VVD Windenergie
28.06.2023
Motie VVD Windenergie.pdf
Adobe Acrobat document 91.6 KB
Download
Amendement VVD Barneveld wil eerst een aanbetaling van het Rijk
28.06.2023
Amendement VVD Barneveld wil eerst een a
Adobe Acrobat document 79.2 KB
Download
Motie VVD Sporthal Kootwijkerbroek
28.06.2023
Motie VVD Sporthal Kootwijkerbroek.pdf
Adobe Acrobat document 107.2 KB