· 

Achteraf scheiden is een stuk duurzamer

Veel Barnevelders zijn inmiddels gewend aan vier kliko’s voor de deur, voor de verschillende afvalstromen. Waar de één zo veel mogelijk afval probeert te scheiden, stoort de ander zich vooral aan het ruimtebeslag van de kliko’s en het scheiden van het afval. 

 

Verschillende gemeenten zetten sinds kort meer in op het achteraf scheiden van afval door afvalverwerkers, die daar steeds betere machines voor hebben. Daarom de volgende stelling: Barneveld moet inzetten op het achteraf scheiden (nascheiding) van huisafval, zodat er geen vier kliko’s meer nodig zijn. Theo Bos laat daarop weten ,,Achteraf scheiden is een stuk duurzamer’’.

 

,,Sinds een aantal jaren hebben we in onze gemeente niet alleen meer afval, maar ook meer afvalbakken gekregen’’, zegt lijsttrekker Theo Bos. ,,Met al die afvalbakken in je tuin vragen wij ons als VVD-fractie af: waar is dit allemaal goed voor? Afval inzamelen is best een hele operatie. Naast de milieustraat Otelaar hebben veel mensen thuis ook een hele mini-milieustraat ontwikkeld. Naast de vier kliko’s in de tuin heb je ook vier afvalbakken in huis én nog een bak voor batterijen, een bak voor oud glas en een krat met statiegeldflessen. Dit heeft een naam: scheiden aan de bron. 

 

Door nieuwe, slimme technieken te gebruiken is het niet nodig om alles te scheiden aan de bron. Het is ook veel handiger om het achteraf te doen, want hoe goed we met elkaar ons best ook doen, scheiden aan de bron is best lastig. We zien dat in de gemeente Barneveld veel van ons PMD-afval wordt afgekeurd. Ondanks de grote inzet van veel burgers gaat de vuilniswagen alsnog door naar de verbrandingsoven. We moeten het dus simpeler maken voor de burger en slimmer in de verwerking, om minder afval naar de verbrandingsoven te laten gaan.

 

De gemeenteraad van Utrecht heeft de stap al gezet, daar wordt nascheiden ingevoerd. Inwoners hoeven daar plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) en restafval medio 2022 niet meer te scheiden bij de bron, maar alles kan (weer) in één bak. Achteraf scheiden is daarmee een stuk duurzamer, omdat veel meer plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) juist wel gerecycled kan worden, doordat de installaties het beter kunnen scheiden. 

 

De verwachting was vooraf dat scheiden aan de bron goedkoper zou zijn: veel werk wordt namelijk gedaan door de burger. In de praktijk blijkt het tegendeel het geval: de kosten voor afvalverwerking stijging jaar na jaar fors. De VVD wil nascheiding (lees: een grijze en een groene kliko) en vindt dat de vervuiler moet betalen. Dat is wel zo eerlijk. Bij de programmabegroting hebben we voorgesteld om te werken met eenpersoons-, tweepersoons-, drie-/vierpersoons- en meer dan vierpersoonshuishoudens. Achter dat voorstel staan we nog steeds. Als het aan ons ligt, voeren we dat zo snel mogelijk in.’’

 

 

Het gehele artikel is te lezen in de weekend bijlage van de Barneveldse Krant van 26 februari 2022. Daarnaast hebben we een blog geschreven over afvalinzameling, lees deze via deze link.

Weekendbijlage in de Barneveldse Krant van 26 februari 2022

 

Ons verhaal

Benieuwd naar meer van onze speerpunten op het gebied van onder andere afvalinzameling en flexwoningen? Hoe zorgen we voor betaalbare woningen? Lees dan vooral onderstaande speerpunten en ontdek onze blik op de toekomst voor Barneveld. 

Afvalinzameling.

Flexwoningen.