· 

Veilig parkeren Mercuriusweg mogelijk?

De laatste weken is gebleken dat veilig parkeren aan de Mercuriusweg geen sprake meer is. Namens de fractie van de VVD stelt Theo Bos, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over onder andere de vernieling aan auto’s geparkeerd op de carpoolplaats aan de Mercuriusweg aan het college.

 

Carpoolen zorgt voor minder uitstoot

De VVD is voorstander van het verminderen van uitstoot. Carpoolen draagt daaraan bij. Daarom moeten carpoolplaatsen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk zijn. Dit moet ook gelden voor de carpoolplaats aan de Mercuriusweg.

 

Veilig je auto kunnen parkeren is belangrijk

Helaas is de laatste weken meerdere keren gebleken dat van veilig parkeren aan de Mercuriusweg geen sprake is. In het online artikel van de Barneveldse Krant is te lezen dat het in het weekend van 20 februari jl. weer raak was, net als op 22 januari jl.. Wij als VVD fractie zijn van mening dat voor vandalisme en diefstal geen ruimte mag zijn. Dus ook niet op een carpoolplaats. De VVD vindt dat er snel actie ondernomen moet worden, bijvoorbeeld door meer (camera)toezicht te realiseren.

 

Vragen

Naar aanleiding van deze inbraken heeft de VVD aan het college de volgende vragen gesteld namelijk:

1. Heeft het college deze carpoolplaats al op de agenda staan om aan te pakken? Zo ja, welk(e) plan(nen) heeft u en op welke termijn worden deze plannen uitgevoerd? Neemt u de mogelijkheid van het plaatsen van (extra) cameratoezicht mee?

2. Indien deze carpoolplaats nog niet op uw agenda staat, bent u bereid deze op korte termijn wel op uw agenda te zetten en bijvoorbeeld meer (camera)toezicht te realiseren?

3. Hoe is het onderhoud geregeld voor dit soort carpoolplaatsen, zodat dit een uitnodigende en veilige plek is en blijft om te carpoolen?

4. Carpoolplaatsen moeten ook te gebruiken zijn door eigenaren van elektrische auto’s, neemt het college de mogelijkheid om laadpalen te plaatsen op carpoolplaatsen, zoals aan de Mercuriusweg mee in de plannen? 

 

 

De brief aan het college is terug te vinden via deze link. Lees het artikel in de Barneveldse Krant via deze link.