· 

Welzijn LHB-jongeren blijft achter op dat van heterojongeren

Namens de fractie van de VVD stelt Jarne van Schaik op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Wat maakt het verschil?’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (hierna afgekort: SCP) inzake het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren aan het college.

 

 

Welzijn LHB-jongeren blijft ondanks lichte verbetering achter op dat van heterojongeren

Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 11 en 16 jaar ervaren in hun leven meer welzijns- en leefstijlproblemen dan heteroseksuele jongeren. De gezinssituatie en ervaringen op school spelen hierbij een rol. Dat is de conclusie van SCP-onderzoek naar verschillen in welbevinden, sociale relaties en leefstijl tussen jongeren met verschillende seksuele oriëntaties. LHB-jongeren kampen vaker met slaapproblemen en problematisch gebruik van sociale media en voelen zich bijna drie keer zo vaak ongelukkig als heteroseksuele jongeren. Ondanks een lichte verbetering en een afname van pesten blijft het welzijn van LHB-jongeren fors achter op dat van heterojongeren. Het SCP pleit voor doelgericht en passend beleid om de welzijnsproblematiek onder LHB-jongeren te verminderen.

 

De VVD stelt de volgende vragen naar aanleiding van het onderzoeksrapport van het SCP aan het college namelijk:

  1. Is het college bekend met het onderzoeksrapport ‘Wat maakt het verschil?’ van het SCP inzake het welzijn, de sociale relaties en de leefstijl van lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren?
  2. Is het college bereid om doelgericht en passend beleid op te stellen om de welzijnsproblematiek onder LHB-jongeren te verminderen?
  3. Om de welzijnsproblematiek onder LHB-jongeren te verminderen en inclusie te bevorderen, is onder andere kennis van de LHB-problematiek bij professionals van belang stelt het SCP. Ziet het college net als de VVD het belang in om te zorgen voor de nodige kennis onder de professionals?
  4. Aandacht op scholen voor gender en seksualiteit, zoals via het verbond Gender-Sexuality Alliance (GSA’s), kan helpen bij acceptatie en een positieve houding ten aanzien van LHB’ers stelt het SCP. Is het college bereid om het opzetten van Gender & Sexuality Alliance (GSA’s) op scholen (verder) te stimuleren en ondersteunen in onze gemeente?

Bronnen

Rapport SCP: Wat maakt het verschil? 

Persbericht SCP: Welzijn LHB-jongeren blijft ondanks lichte verbetering achter op dat van heterojongeren 

 

Lees ook het bericht in de Barneveldse Krant via deze link.  

Brief.

Download
Schriftelijke vragen SCP-onderzoek naar welzijn onder LHB-jongeren
28.04.2022
Schriftelijk vragen_Welzijn onder LHB-jo
Adobe Acrobat document 98.6 KB