· 

VVD wil marathon aanvraagdagen om wachttijden in te lopen

Namens de fractie van de VVD stelt Jarne van Schaik, op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen naar aanleiding van de lange wachttijden bij de afdeling burgerzaken aan het college. Burgers ervaren bij de afdeling burgerzaken voor onder andere het aanvragen van een ID-kaart, paspoort en/of een rijbewijs een lange wachttijden.

 

Wachttijden voor aanvragen van een ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen lopen op 

Het zal je maar gebeuren, je komt net terug van het rijexamen bij het CBR en je leest in het nieuws dat de aanvraag van een rijbewijs bij de gemeente Barneveld ruim een maand gaat duren. Dat is een flinke teleurstelling. Dat moet anders vindt de VVD.

Daarnaast staat het vakantieseizoen voor de deur, waarbij wij verwachten dat de druk op burgerzaken zal toenemen, omdat nog even snel een ID-kaart, paspoort en/of een rijbewijs moet worden aangevraagd of moet worden verlengd. Het college moet alles op alles zetten om in snel tempo de achterstanden weg te werken én de wachttijden te verkorten.

 

De VVD heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat burgers snel worden geholpen bij het aanvragen van een ID-kaart, paspoort en/of een rijbewijs?
  2. Is het college bereid om voor onze burgers zelf actief aan de slag te gaan door extra momenten te organiseren om de achterstanden in te halen?
  3. Welke verbetermogelijkheden ziet het college met betrekking tot het efficiënter plannen én het verkorten van de wachttijd?
  4. Wil het college onderzoeken of de eisen voor een aanvraag versimpeld kunnen worden om sneller een aanvraag te kunnen behandelen?
  5. Is het college bereid te onderzoeken of het online aanvragen van een ID-kaart, paspoort en/of een rijbewijs mogelijk is, zodat de Barnevelder de ID-kaart, het paspoort en/of het rijbewijs alleen hoeft af te halen?
  6. Uw woordvoerder geeft aan in de krant dat wachttijd verkort kan worden met een zogenoemde spoedprocedure. Dit kost de burger dan wel zo’n 51 euro extra. Is college met ons eens dat deze ‘oplossing’ burgers onnodig op hoge kost drijft én dat dit geen redelijke oplossing is? Bovendien verkort dit niet de wachttijd voor het bezoek aan het gemeentehuis, maar de wachttijd tussen het moment van aanvragen en daadwerkelijk ontvangen.
  7. Is het college het met ons eens dat de informatievoorziening omtrent de wachttijden onvoldoende is? Wat gaat het college eraan doen om de informatievoorziening omtrent de wachttijden voor het aanvragen te verbeteren?

Ons voorstel

Organiseer als college op één of meerdere zaterdagen een ‘marathon aanvraagdag’. Op die dag gaan we samen met zoveel mogelijk ambtenaren (uit de hele organisatie), collegeleden en raads(commissie)leden aan de slag om de achterstand in te lopen voor ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen. Want of het nu een landelijke trend is of niet deze lange wachttijden kan ik niet langer verkopen aan onze burgers. Dus, handen uit de mouwen en samen aan de slag!  

 

      8. Is het college bereid om aan ons voorstel gehoor te geven? Zo ja, welke zaterdagen kunnen wij in onze agenda reserveren? 

 

Foto

Van de gemeente Barneveld

 

Brief

Download
Wachttijden burgerzaken
17.05.2022
Schriftelijk vragen_Wachttijden Burgerza
Adobe Acrobat document 99.3 KB